a
10:00 - 10:15 | Otwarcie Kongresu

Bartłomiej Ciążyński – Wiceprezydent Wrocławia
prof. dr hab. Arkadiusz Wójs – Rektor Politechniki Wrocławskiej

 

10.15 – 10.30 | Głos: Kryzys klimatyczny, kryzys wodny

prof. dr hab. Szymon Malinowski – Uniwersytet Warszawski

10.30 – 10.45 | Głos: Olimpia Port Wrocław. Miasto - rzeka i ekonomia wartości

Kazimierz Śródka - SRDK Studio Projekt

10.45 – 11.00 | Głos: Miejskie zasoby wodne wobec zmian klimatu

prof. dr hab. Ewa Krogulec – Prorektor ds. rozwoju, Uniwersytet Warszawski

11.00 – 11.15 | Przerwa kawowa
11.15 -11.30 | Głos: Sektor wodny w europejskich ramach gospodarki o obiegu zamkniętym

prof. IGSMiE PAN dr hab. Marzena Smol – Kierownik Pracowni Surowców Biogenicznych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN) (online)

11.30 – 11.45 | Głos: Environmental biotechnology / bioremediation for water protection

prof.  Philippe Francois-Xavier Corvini – University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland

11.45 – 13.15 | Sesja: Zagadnienia problemowe w procesie włączania sektora wodnego do gospodarki obiegu zamkniętego w polskich miastach

Moderatorka: prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik – Politechnika Krakowska, Wiceprzewodnicząca Rady  Programowej Kongresu 

Andrzej Łazęcki – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu, Urząd Miasta Krakowa

dr inż. Klara Ramm – Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Politechnika Warszawska

prof. PK dr hab. Stanisław M. Rybicki – Politechnika Krakowska, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska  i Energetyki 

prof. UŁ dr hab. Iwona Wagner – Uniwersytet Łódzki 

Andrzej Wójtowicz – Prezes Zarządu, Wodociągi Słupsk

Witold Ziomek – Prezes MPWiK S.A. we Wrocławiu 

Piotr Zygmunt – RetenTech Sp. z o.o.

13.15 – 14.00 | Lunch
14.00 – 14.15 | Głos: From Science to Solutions: Citizen Science and the Revival of Urban Waterscapes

Russell Galt – Kierownik Polityki i Nauki w Earthwatch Europe

14.15 – 14.30 | Głos: Urban Wilderness

prof. Jürgen Breuste – Paris-Lodron University of Salzburg, Kierownik Zespołu Badawczego Ekologii Miast i Krajobrazu

14.30 –15.45 | Sesja: Ekosystemy miejskie

Moderatorka: prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak – Politechnika Poznańska; Wiceprzewodnicząca Rady Programowej Kongresu  

prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Kinga Krauze – Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN

dr inż. Kasper Jakubowski – Politechnika Krakowska; Fundacja Dzieci w Naturę

mgr inż. arch. Katarzyna Podlewska – Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, członkini IARP

Monika Pęc-Święcicka Miejska Architektka Krajobrazu, Zastępczyni Dyrektora ZZM we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak – Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego  Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

15.45 - 16.15 | „Porozmawiajmy o…”: Po co nam bioróżnorodność?

prof. dr hab. Andrzej Mizgajski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Piotr Tryjanowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Techniczny w Monachium

16.15 - 17.15 | Sesja: Indeks Zdrowych Miast

Moderatorka: prof. SGH dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak – Prorektor ds. nauki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. SGH dr hab. Jacek Sierak – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Joanna Węgrzynowska Menedżerka ds. ESG, Grupa LUX MED

prof. SGH dr hab. Barbara Więckowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Skip to content