a
9.00 – 9.15 | Głos: Przyszłość świata znajduje się dziś w mojej klasie. O wodzie i klimacie w sprawczej edukacji

Piotr Nieznański – Doradca Zarządu ds. Środowiska, Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, Program Code For Blue

9.15 – 9.35 | Miasta wodne, czyli jakie?

Moderatorzy: dr Michał Kudłacz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie & Krzysztof Kutek – Arcadis Polska
Marcin Ćmielewski – Arcadis Polska
Ondřej Beneš – Veolia Holding Česká republika (online)
dr inż. Klara Ramm – Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Politechnika Warszawska

9.35 – 09.50 | WRĘCZENIE NAGRÓD WATER CITY INDEX 2023
9.50 - 11.15 | Dyskusja nad dokumentem programowym III Wodnego Okrągłego Stołu: Zarządzanie wodą w sytuacjach kryzysowych

Prezentacja dokumentu:
prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik – Politechnika Krakowska, Wiceprzewodnicząca Rady Programowej Kongresu

Uczestnicy dyskusji:
prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak – Politechnika Poznańska; Wiceprzewodnicząca Rady Programowej Kongresu 
prof. dr hab. Janusz Zaleski – Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu
Mirosław Blaski – Burmistrz Orzesza
Bartłomiej Ciążyński – Wiceprezydent Wrocławia
Marek Goliński – Zastępca Prezydenta Miasta Słupska  
Piotr Grzymowicz – Prezydent Olsztyna

11.15– 11.30 | Przerwa kawowa

Grzegorz Synowiec Zastępcy Dyrektora Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia 

11.30 – 11.45 | Głos: Wrocław na drodze do neutralności klimatycznej

Grzegorz Synowiec Zastępcy Dyrektora Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia 

11.45 – 12.00 | Głos: Breda, building a city in a park

Peter Bakker – Zastępca Burmistrza Bredy ds. Klimatu i Energii 

12.00 – 12.15 | Głos: Czy miasta staną się liderami klimatycznymi?

prof. dr hab. Piotr Skubała Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ekspert Team Europe

12.15 – 14.00 | Sesja: Czy miasta zeroemisyjne mają szansę?

Moderator: prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;  Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu 

prof. UJ dr hab. Katarzyna Jasikowska – Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński

prof. SGGW dr hab. Zbigniew Karaczun – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; ekspert  zarządzający Koalicją Klimatyczną 

dr Justyna Orłowska – Polska Zielona Sieć (online) 

dr Magdalena Ochwat – Uniwersytet Śląski w Katowicach 

dr inż. Weronika Urbańska – Politechnika Wrocławska 

Piotr Ziętara – Prezes Zarządu, Wodociągi Miasta Krakowa

14.00 – 14.45 | Lunch
14.45 – 15.00 | Głos: Informacje o wodach gruntowych, podstawa zrównoważonych miast

prof. Radu C. Gogu – Wiceprzewodniczący Grupy ds. Zarządzania Wodami Podziemnymi – Międzynarodowego Stowarzyszenia Wodnego (IWA), Uniwersytet Techniczny Inżynierii Lądowej w Bukareszcie

15.00 – 15.15 | Głos: Wyzwania hydrologii miejskiej

dr inż. Marcin Wdowikowski – Politechnika Wrocławska

15.15 – 16.45 | Sesja: Zagadnienia problemowe w relacji: rozwój polskich miast – wykorzystanie i ochrona wód podziemnych

Moderator: dr Jacek Ossowski – Członek Rady Programowej Kongresu 

Sebastian Bandycki – CEO, Hydrum, finalista Programu Grantowego ING 

dr inż. Jan Bondaruk – Główny Instytut Górnictwa 

dr Mirosław Lidzbarski – Państwowy Instytut Geologiczny PIB 

prof. dr hab. Stanisław Staśko – Uniwersytet Wrocławski 

prof. dr hab. Jan Przybyłek – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Magdalena Worsa-Kozak – Prezeska Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich, Politechnika Wrocławska

16.45 – 17.00 | Przerwa kawowa
17.00 – 18.00 | Sesja: Odra- rzeka bez granic

Moderator:  Bartosz Sadulski – prozaik, poeta, dziennikarz; Sekretarz Redakcji kwartalnika „Herito”

Łukasz Galusek – Zastępca Dyrektora ds. programowych, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

prof. dr hab. Beata Halicka-  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Jacek Purchla Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Lothar Quinkenstein – Collegium Polonicum w Słubicach

18.00 – 18.15 |

Wystąpienie zwycięskiej drużyny I Młodzieżowego Wodnego Okrągłego Stołu

18.15 – 18.25| Głos: Impresje z Kongresu

prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu

18.25 – 18.30 | Podsumowanie Kongresu

prof. dr hab. Jerzy Hausner – Przewodniczący Rady Programowej Kongresu

Skip to content