IV WODNY OKRĄGŁY STÓŁ – WODA W ROLNICTWIE – SZANSE I ZAGROŻENIA

a
dr inż. Jan Bondaruk
Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa

Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa. Ekspert w zakresie inżynierii środowiska, gospodarki wodno-ściekowej, technologii remediacji, programowania ochrony i zarządzania środowiskiem z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej, gospodarki w obiegu zamkniętym i transformacji energetycznej. Koordynuje prace badawcze i wdrożeniowe w obszarze inżynierii środowiska poprzez wdrażanie ekoinnowacyjnych rozwiązań w przemyśle i administracji, transfer wiedzy i dobrych praktyk.

Zajmuje się problematyką zrównoważonego rozwoju, adaptacji do zmian klimatu oraz transformacji gospodarczej w regionach górniczych. Autor cyklu szkoleniowego dla samorządów lokalnych i regionalnych w zakresie zrównoważonego rozwoju. Realizuje działania doradcze dla przedsiębiorstw w zakresie zielonej gospodarki i zrównoważonych inwestycji.

Współautor kilkudziesięciu raportów, ocen oddziaływania na środowisko, studiów wykonalności i wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich i krajowych. Brał udział w opracowaniu i konsultacjach Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji dla regionów górniczych w Polsce. Członek zespołów eksperckich oceniających projekty z zakresu innowacyjności, ochrony środowiska i rewitalizacji terenów zdegradowanych. Realizuje projekty wymagające łączenia zagadnień z pogranicza administracji, nauki i przemysłu. Coach innowacji i trener w zakresie ESG i taksonomii.

Prezydent Sieci European Network of Environmental Research Organizations (ENERO), członek A.SPIRE’s Advisory and Programming Group (APG), członek grupy zadaniowej ds. sprawiedliwej transformacji (Task Force on Just Transition) przy UNECE, członek Komitetu ds. ESG przy KIG, członek Regionalnego Zespołu ds. sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego przy Marszałku Województwa Śląskiego, członek Rady Polskiej Izby Ekologii, Grupy Roboczej ds. KIS (Krajowej Inteligentnej Specjalizacji), koordynator obszaru tematycznego Zielona Gospodarka w Instytucie Autostrada Technologii i Innowacji (IATI), ekspert Regionalnej Rady ds. Energii przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów, ekspert Śląskiej Rady Innowacji przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

ALL SPEAKERS

Katarzyna Podlewska

Katarzyna Podlewska

Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu
Miasta Poznania, członkini IARP

Petra Martinková

Petra Martinková

Doradca Zarządu ds. Środowiska, Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, Program
Code For Blue

Piotr Nieznański

Piotr Nieznański

Doradca Zarządu ds. Środowiska, Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, Program
Code For Blue

Jan Przybyłek

Jan Przybyłek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział nauk Geograficznych i Geologicznych
Instytut Geologii

Grzegorz Synowiec

Grzegorz Synowiec

Zastępca Dyrektora Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia

Constantin Radu Gogu

Constantin Radu Gogu

Wiceprzewodniczący Grupy ds. Zarządzania Wodami Podziemnymi – Międzynarodowego Stowarzyszenia Wodnego (IWA), Uniwersytet Techniczny Inżynierii Lądowej w Bukareszcie

Lidzbarski Mirosław

Lidzbarski Mirosław

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB ds. państwowej służby hydrogeologicznej
Zastępca Dyrektora Oddziału Geologii Morza w Gdańsku PIG-PIB

Skubała Piotr

Skubała Piotr

Profesor nauk biologicznych, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Corvini Philippe

Corvini Philippe

School of Life Sciences at the University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (FHNW)

Smol Marzena

Smol Marzena

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Gałusek Łukasz

Gałusek Łukasz

Zastępca dyrektora ds. programowych w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie

Krauze Kinga

Krauze Kinga

Adiunkt w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN.

Jasikowska Katarzyna

Jasikowska Katarzyna

prof. UJ – socjolożka i  akademicka aktywistka klimatyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim

Orłowska Justyna

Orłowska Justyna

Doktor socjologii ze specjalizacją z antropologii zmian klimatu uzyskaną w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Gałusek Łukasz

Halicka Beata

Historyczka i kulturoznawczyni na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content