IV WODNY OKRĄGŁY STÓŁ – WODA W ROLNICTWIE – ZAGROŻENIA I SZANSE

a
prof. dr hab. Robert Czerniawski
Dyrektor Instytutu Biologii, Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. inż. Robert Czerniawski. Ekolog wód, limnolog, potamolog, hydrobiolog, ichtiolog. Ekolog wód płynących i stojących. W szczególności zajmujący się wpływem antropogenicznym, przekształceń zlewni i koryt rzek oraz zanieczyszczeń wód na funkcjonowanie ekosystemów wodnych i zasobów wód w dobie zmian klimatu. Specjalista w zakresie transportu materii organicznej w rzekach. Dyrektor Instytutu Biologii i kierownik Katedry Hydrobiologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Dyrektor Naczelny Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego. Przewodniczący Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Szczecinie. Przewodniczący Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. Organizator cyklicznej konferencji naukowej “Funkcjonowanie i ochrona wód płynących – PotamON”.

ALL SPEAKERS

Żelazo Jan

Żelazo Jan

SGGW;
redaktor „Gospodarka Wodna”;
Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie

Wawer Rafał

Wawer Rafał

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Tokarczyk Tamara

Tokarczyk Tamara

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy we Wrocławiu

Nachlik Elżbieta

Nachlik Elżbieta

Wiceprzewodnicząca Rady Programowej, Profesor Senior Politechniki Krakowskiej.

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content