"Wodny Okrągły Stół: Gospodarowanie wodą – wyzwania dla Polski"

KONGRES MIASTO – WODA

– JAKOŚĆ ŻYCIA

17-18 października 2022

Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej


 

Kongres skupia się na całości relacji zachodzących między środowiskiem wodnym i środowiskiem miejskim. Niezmiennie ambitnym celem jest wskazanie działań niwelujących lub likwidujących negatywne efekty wzajemnych oddziaływań obu środowisk.

 

Światowa pandemia nie sprawiła, że wyzwania i zagrożenia związanie z wodną i klimatem zniknęły. Konieczna będzie więc analiza wskazująca złożoność środowiskowych aspektów gospodarki wodnej. Musi ona uwzględniać systemy zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, brać pod uwagę zagrożenia dla źródeł wody, niszczycielską siłą żywiołu, możliwości transportu rzecznego czy ryzyko suszy.

 

 

 

 

 

Zobacz nagrania z ostatniej edycji Kongresu “Miasto-Woda-Jakość życia”!
LINK DO VIMEO

 

 

 

AGENDA

Poniedziałek

17 października 2022

 


ŚCIEŻKI TEMATYCZNE:

 

SESJA OTWARCIA: Obchody 25-lecia powodzi 1000-lecia

 

MIASTO:  Miasta odporne i przyjazne dla klimatu

 

WODA:  Efektywne gospodarowanie wodą w mieście

 

JAKOŚĆ ŻYCIA:  Edukacja klimatyczna – społeczna odpowiedzialność za wodę

Wtorek

18 października 2022

 


ŚCIEŻKI TEMATYCZNE:

 

SESJA PLENARNA: 

 

1. Premiera Water City Index

 

2. Dyskusja nad dokumentem programowym Drugiego Wodnego Okrągłego Stołu

 

MIASTO:  Woda w architekturze

 

WODA:  Miejska polityka wodna w praktyce

OEES WATER LAB

 

Zainteresowani tematyką Kongresu? Zapraszamy na działającą w ramach Open Eyes Economy Hub stronę platformy OEES WATER LAB, której celem jest powiązanie działań badawczych, analitycznych i wdrożeniowych oraz wspomaganie procesów transformacyjnych, które zarówno miasta, wsie ale i społeczeństwo muszą przejść, aby sprostać coraz większym globalnym zagrożeniom, w tym zmianom klimatu oraz konsekwencjom światowej pandemii w zakresie gospodarowania wodą.

 

 

WATER CITY INDEX 2022

 

Jak co roku zespół ekspertów skupionych wokół Water City Indeks przygotowuje specjalistyczny ranking miast, w którym oceniono rozwój metropolii, dużych i średnich miast w Polsce pod względem efektywności gospodarowania zasobami wody.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Indeksem z roku 2022. Premiera tegorocznego będzie miała miejsce na Kongresie Economy of a Water City.

 

 

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATORZY

PARTNERZY

KONTAKT


Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

 

ul. ks. I. J. Skorupki 22

31-519 Kraków

 

michal.szafran@oees.pl

+48 608 511 049

WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ RUCH OPEN EYES ECONOMY

 

 

 

 

www.kongres.oees.pl