"Wodny Okrągły Stół: Gospodarowanie wodą – wyzwania dla Polski"

dr hab. Krystyna Choma-Moryl
Wroclaw University

Agnieszka Czuczwara
Dyrektor Departamentu Gospodarki
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

prof. dr hab. Bogusław Fiedor
Wroclaw University of Economics

dr hab. Tomasz Grzyb, prof. SWPS

SWPS University of Social Sciences and Humanities

prof. dr hab. Jerzy Hausner
Chairman of the Program Council
Open Eyes Economy Summit
Foundation of Economy and Public Administration

Dorota Jakuta
CEO of Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie”

prof. dr hab. Anna Januchta-Szostak
Vice-chairwoman of the Program Council
Poznań University of Technology

dr hab Katarzyna Kajdanek, prof. UWr
University of Wroclaw

prof. dr hab. Stanisław Korenik
Wroclaw University of Economics

prof. dr hab. Leszek Kuchar
Wrocław University of Environmental and Life Sciences

dr Michał Kudłacz
Cracow University of Economics

prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz
Vice-chairman of Program Council
Polish Academy of Science

prof. dr hab. inż. Cezary Madryas
Rector of Wroclaw University of Technology

dr hab. Henryk Marszałek, prof. UWr

Jakub Mazur
Vice-president of Wroclaw

Łukasz Medeksza
Department of City Strategy and Development
Municipal Office in Wrocław

prof. dr hab. Elżbieta Nachlik
Profesor Senior, Crakow University of Technology

Piotr Nieznański
WWF Polska

dr inż. Jacek Ossowski
Vice-chairman of the Program Council
Chairman of the Wrocław City Council (in 2014-2018)

dr hab. Dorota Rynio, prof. UE
Wroclaw University of Economics

prof. dr hab. inż. Czesław Szczegielniak
NOT Wroclaw
University of Life Sciences in Wroclaw

Piotr Voelkel
CEO VOX Group

Edyta Wiśniewska
Janson Bridging Poland

Tomasz Wojtas
Director of Open Eyes Economy Summit
Vice-president of Board
Foundation of Economy and Public Administration

prof. dr hab. Janusz Zaleski
Vice-chairman of Program Council

Witold Ziomek
CEO of Municipal Water and Sewerage Company in Wrocław

Mateusz Zmyślony
ESKADRA Creative Director

prof. dr hab. Jerzy Zwoździak
University of Life Sciences in Wroclaw

"Wodny Okrągły Stół: Gospodarowanie wodą – wyzwania dla Polski"

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATORZY

KONTAKT


Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

 

ul. ks. I. J. Skorupki 22

31-519 Kraków

 

michal.szafran@oees.pl

+48 608 511 049

WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ RUCH OPEN EYES ECONOMY

 

 

 

 

www.kongres.oees.pl