a
Jan Przybyłek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział nauk Geograficznych i Geologicznych Instytut Geologii

Profesor tytularny nauk o Ziemi od 2006r., dyscyplina: geologia, specjalność: hydrogeologia. Studia geologiczne ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1978 roku uzyskał na Akademii Górniczo – Hutniczej  im. Stanisława Staszica w Krakowie stopień doktora nauk technicznych, a w 1994 roku w tejże Uczelni stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu hydrogeologii po przedłożeniu rozprawy pt.: „Hydrogeologia Sahary w rejonie masywu Eglab. Algierska Sahara Zachodnia”.

Ekspert z uprawnieniami w zakresie hydrogeologii, gospodarki wodnej i ochrony środowiska gruntowo-wodnego m.in. w problematyce zasobów i dużych ujęć wód podziemnych w dolinach rzecznych, hydrogeologii niżowych zbiorników retencyjnych i hydrogeologii górniczej.

Do końca lat 80. XX wieku pracował na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwach Centralnego Urzędu Geologii. Od 1990r. zatrudniony na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, pełniąc m.in. funkcję Prodziekana Wydziału w latach 1996 – 2002 oraz Dyrektora Instytutu Geologii w latach 2005 – 2008. Od 1 lipca 2023r. ma status Profesora Seniora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada znaczny dorobek naukowy oraz praktyczny m.in. w projektowaniu i dokumentowaniu ujęć wód podziemnych w dolinach rzecznych.

Był promotorem w ponad 100 pracach magisterskich, promotorem w 5 rozprawach doktorskich na kierunku geologia, recenzentem licznych rozpraw doktorskich, habilitacyjnych oraz w postępowaniach o tytuł profesora.

Przez wiele lat członek Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych i Rady Górniczej w Zespole Roboczym Górnictwa Odkrywkowego w Ministerstwie Środowiska, członek Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, członek Rady ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy RDOŚ w Poznaniu oraz Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Wielkopolskiego. Wśród licznych odznaczeń w szczególności ceni sobie Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego przyznany uchwałą Senatu Uczelni w dniu 11 marca 2010r.

ALL SPEAKERS

Katarzyna Podlewska

Katarzyna Podlewska

Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu
Miasta Poznania, członkini IARP

Petra Martinková

Petra Martinková

Doradca Zarządu ds. Środowiska, Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, Program
Code For Blue

Piotr Nieznański

Piotr Nieznański

Doradca Zarządu ds. Środowiska, Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, Program
Code For Blue

Grzegorz Synowiec

Grzegorz Synowiec

Zastępca Dyrektora Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia

Constantin Radu Gogu

Constantin Radu Gogu

Wiceprzewodniczący Grupy ds. Zarządzania Wodami Podziemnymi – Międzynarodowego Stowarzyszenia Wodnego (IWA), Uniwersytet Techniczny Inżynierii Lądowej w Bukareszcie

Lidzbarski Mirosław

Lidzbarski Mirosław

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB ds. państwowej służby hydrogeologicznej
Zastępca Dyrektora Oddziału Geologii Morza w Gdańsku PIG-PIB

Skubała Piotr

Skubała Piotr

Profesor nauk biologicznych, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Corvini Philippe

Corvini Philippe

School of Life Sciences at the University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (FHNW)

Smol Marzena

Smol Marzena

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Gałusek Łukasz

Gałusek Łukasz

Zastępca dyrektora ds. programowych w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie

Krauze Kinga

Krauze Kinga

Adiunkt w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN.

Jasikowska Katarzyna

Jasikowska Katarzyna

prof. UJ – socjolożka i  akademicka aktywistka klimatyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim

Orłowska Justyna

Orłowska Justyna

Doktor socjologii ze specjalizacją z antropologii zmian klimatu uzyskaną w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Bondaruk Jan

Bondaruk Jan

Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa

Gałusek Łukasz

Halicka Beata

Historyczka i kulturoznawczyni na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content