Zarejestruj się na Kongres Miasto-Woda-Jakość życia 2024

a
prof. dr hab. Anna Januchta-Szostak
Wiceprzewodnicząca Rady Programowej Politechnika Poznańska

Profesor na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, koordynatorka dyscypliny Architektura i Urbanistyka w Szkole Doktorskiej PUT oraz członkini Rady Uczelni. Ekspertka w zakresie adaptacji miast do zmiany klimatu, błękitno-zielonej infrastruktury i zagospodarowania dolin rzecznych oraz zintegrowanej gospodarki wodnej. Jest m.in. członkinią Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN oraz Komitetu Problemowego ds. kryzysu klimatycznego PAN, Rady Klimatycznej przy ONZ Global Compact Network Poland oraz think tanku Open Eyes Economy. Lokalnie współpracuje z miastem Poznań w zakresie zagospodarowania doliny Warty, rozwiązań opartych na przyrodzie i poprawy jakości środowiska oraz strategii gospodarowania wodami opadowymi dla Poznania. Jest też członkinią Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Środowiska i Klimatu przy Prezydencie Miasta Poznania. Laureatka m.in. nagrody Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia w dziedzinie urbanistyki. Autorka książki „Miasta przyjazne rzekom” (2020) i ponad 130 innych publikacji naukowych.

ALL SPEAKERS

Kotowski Wiktor

Kotowski Wiktor

Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warszawski

Ramm Klara

Ramm Klara

Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie”

Piniewski Mikołaj

Piniewski Mikołaj

Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szalińska van Overdijk Ewa

Szalińska van Overdijk Ewa

Katedra Ochrony Środowiska
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Brysiewicz Adam

Brysiewicz Adam

Dyrektor Oddziału, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PIB, Oddział w Szczecinie

Żelazo Jan

Żelazo Jan

SGGW;
redaktor „Gospodarka Wodna”;
Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie

Wawer Rafał

Wawer Rafał

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Tokarczyk Tamara

Tokarczyk Tamara

prof. IMGW PIB, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Wiatkowski Mirosław

Wiatkowski Mirosław

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Nachlik Elżbieta

Nachlik Elżbieta

Wiceprzewodnicząca Rady Programowej, Profesor Senior Politechniki Krakowskiej.

Nieznański Piotr

Nieznański Piotr

Dyrektor ds. programów środowiskowych
Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content