IV WODNY OKRĄGŁY STÓŁ – WODA W ROLNICTWIE – SZANSE I ZAGROŻENIA

a
Katarzyna Podlewska
Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, członkini IARP

Katarzyna Podlewska – architekt, członek Wielkopolskiej Izby Architektów.
Od 2003 roku zatrudniona w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania; obecnie na stanowisku zastępcy dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury ds. architektury.
Prowadząca wykłady i szkolenia dla studentów, projektantów i pracowników administracji publicznej w zakresie planowania przestrzennego i przepisów prawa związanych z procesem inwestycyjnym.
Autorka publikacji dot. awangardowej architektury w Polsce i Czechosłowacji, lata 1918-1938.
Inicjatorka i propogatorka nowych formuł przeprowadzenia konkursów urbanistyczno – architektonicznych połączonych z warsztatami z udziałem inwestorów, projektantów

i mieszkańców m.in.: Poznań  – Świt 2015; Rynek Łazarski w Poznaniu 2016-2017- współpraca przy tworzeniu formuły konkursu, członek jury konkursowego.
Prowadząca i organizująca w ramach Urzędu Miasta Poznania interdyscyplinarne spotkania związane z poniesieniem jakości przestrzeni miejskiej i środowiska przyrodniczego,
m.in.  Ochrona jerzyków a realizacja inwestycji w mieście;
Zajmująca się współpracą z przyrodnikami, inwestorami, architektami przy projektowaniu

i realizacji miejsc dla ptaków w budynkach.

Uczestniczka programu Connecting Natures (Poznań jako miasto wiodące, 2017-2022), którego zadaniem było wprowadzenie rozwiązań opartych na środowisku wpływających na poprawę ekosytemów miejskich i procesów w nim zachodzących.

ALL SPEAKERS

Petra Martinková

Petra Martinková

Doradca Zarządu ds. Środowiska, Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, Program
Code For Blue

Piotr Nieznański

Piotr Nieznański

Doradca Zarządu ds. Środowiska, Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, Program
Code For Blue

Jan Przybyłek

Jan Przybyłek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział nauk Geograficznych i Geologicznych
Instytut Geologii

Grzegorz Synowiec

Grzegorz Synowiec

Zastępca Dyrektora Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia

Constantin Radu Gogu

Constantin Radu Gogu

Wiceprzewodniczący Grupy ds. Zarządzania Wodami Podziemnymi – Międzynarodowego Stowarzyszenia Wodnego (IWA), Uniwersytet Techniczny Inżynierii Lądowej w Bukareszcie

Lidzbarski Mirosław

Lidzbarski Mirosław

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB ds. państwowej służby hydrogeologicznej
Zastępca Dyrektora Oddziału Geologii Morza w Gdańsku PIG-PIB

Skubała Piotr

Skubała Piotr

Profesor nauk biologicznych, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Corvini Philippe

Corvini Philippe

School of Life Sciences at the University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (FHNW)

Smol Marzena

Smol Marzena

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Gałusek Łukasz

Gałusek Łukasz

Zastępca dyrektora ds. programowych w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie

Krauze Kinga

Krauze Kinga

Adiunkt w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN.

Jasikowska Katarzyna

Jasikowska Katarzyna

prof. UJ – socjolożka i  akademicka aktywistka klimatyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim

Orłowska Justyna

Orłowska Justyna

Doktor socjologii ze specjalizacją z antropologii zmian klimatu uzyskaną w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Bondaruk Jan

Bondaruk Jan

Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa

Gałusek Łukasz

Halicka Beata

Historyczka i kulturoznawczyni na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content