IV WODNY OKRĄGŁY STÓŁ – WODA W ROLNICTWIE – SZANSE I ZAGROŻENIA

a

MIĘDZYNARODOWY KONGRES
MIASTO-WODA-JAKOŚĆ ŻYCIA

3-4 października 2019

Wrocławskie Centrum Kongresowe – ul. Wystawowa 1

Modnym hasłem ostatnich lat są zielone miasta. Jednocześnie Polska jest krajem, który boryka się z problemem zbyt małych zasobów wodnych. Kongres ma zwrócić uwagę, że aby móc się rozwijać, miasta powinny się stawać zielono-niebieskimi. Zieleń jest łatwiej zauważalnym elementem wpływającym na atrakcyjność miasta – odnalezienie zbalansowanej pozycji dla wody w mieście wymaga więcej wyobraźni, ale ma bardziej kompleksowy wpływ na rozwój miasta.

Kongres skupi się na całości relacji zachodzących między środowiskiem wodnym i środowiskiem miejskim. Ambitnym celem jest wskazanie ścieżek niwelujących lub likwidujących negatywne efekty wzajemnych oddziaływań obu środowisk. Konieczna będzie więc analiza wskazująca złożoność środowiskowych aspektów gospodarki wodnej. Musi ona uwzględniać systemy zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, brać pod uwagę zagrożenia dla źródeł wody, zagrożenia niszczycielską siłą żywiołu, możliwości transportu rzecznego, czy ryzyko suszy.

Dlatego podjęte zostaną szczegółowe rozważania opisujące relację wejścia-wyjścia. Zostanie przeprowadzona inwentaryzacja czynników wpływających na to, jak miasto zarządza i jak może zarządzać środowiskiem wodnym. Powiązane zostaną ze sobą jakość życia w mieście z danymi o wielkości zużycia wody, ilością ścieków oraz z ryzykiem zanieczyszczenia wód podziemnych, jezior, rzek i potoków.

Przywołany zostanie transport rzeczny i jego wpływ na środowisko oraz ograniczenia, jakie stawia środowisko przed tą formą przewozów. Dotknięty zostanie też kompleks zjawisk związanych z logistyką zaopatrzenia i dystrybucji.

Kongres będzie też okazją do wszechstronnej debaty o problemach ekologicznych wpływających na jakość życia, planowaniu przestrzennym uwzględniającym środowisko wodne, oraz o tym, jak zużycie wody wpływa na rynek.

Zobacz materiały z  Kongresu
„Miasto-Woda-Jakość życia” 2019

Dzień pierwszy 3 października 2019

SESJA INAUGURACYJNA

Sesja otwarcia:

Witold Ziomek  – Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu

 zobacz prezentację


Głos: Blue-Green Solutions (BGS) for future cities’ water economy

prof. Cedo Maksimovic – Editor of Urban Water Journal, Imperial College London
Voice Blue-Green Solutions (BGS) for future cities’ water economy

 zobacz prezentację


Głos: Financing for wate

dr Guy Alaerts – Institute for Water Education

 zobacz prezentację


Głos: Wodociągi w Polsce – nowe wyzwania

Klara Ramm – Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

 zobacz prezentację


BLOK MIASTO – CITY RESILENCE

Głos: City Resilience Program

Marc Forni – City Resilience Program, World Bank

 zobacz prezentację


Sesja inspiracyjna: City resilience w praktyce

prof. dr hab. Andrzej Tiukało – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

 zobacz prezentację


prof. Fumiaki Inagaki – Akita University

 zobacz prezentację


prof. UAM dr hab. Adam Radzimski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 zobacz prezentację


BLOK: JAKOŚĆ ŻYCIA – ADAPTACJA MIAST DO ZMIANY KLIMATU

Głos: Adaptation to climate change in the health sector

James Grellier – European Centre for Environment and Human Health, University of Exeter Medical School

 zobacz prezentację


Sesja inspiracyjna: Let’s talk about climate adaptive cities – from strategy to implementation

Wouter Vos – Director, International Liveable Cities

 zobacz prezentację


BLOK: MIASTO – PLANOWANIE PRZESTRZENNE A OCHRONA PRZED POWODZIĄ W MIASTACH

Głos: Efficiency of flood protection measures

Wolfgang Kron – Munich Re

 zobacz prezentację


Sesja inspiracyjna: Planowanie przestrzenne, ochrona przeciwpowodziowa i rozwój

Rémy Tourment – IRSTEA (France)

 zobacz prezentację


prof. dr hab. Elżbieta Nachlik – Politechnika Krakowska

 zobacz prezentację


BLOK: WODA – WATERFRONTS AND CITY DEVELOPMENT

Głos: Zintegrowane zarządzanie przestrzenią i wodą w miastach

dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak – Politechnika Poznańska

 zobacz prezentację


Sesja inspiracyjna: Space and water management in liveable cities

dr Ksymena Rosiek – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 zobacz prezentację


Wouter Vos – Director, International Liveable Cities

 zobacz prezentację


Justin Abbott – Director of Global Water Skills Leader, Arup

 zobacz prezentację

Dzień drugi, 4 października 2019

SESJA PLENARNA

Głos: Flexible transformation Pathways for Climate Change and Cities: New York City and Beyond

prof. Reginald Blake – New York City College of Technology

 zobacz prezentację


PREZENTACJA WATER CITY INDEX DLA POLSKI

Pierwsza edycja Water City Index – spostrzeżenia Arcadis
Krzysztof Kutek – Arcadis Polska

 zobacz prezentację


BLOK: MIASTO – ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW, ODPROWADZANIE WÓD DESZCZOWYCH

Głos: Ekohydrologia miasta – transformacja zagrożeń związanych z wodą a zrównoważony rozwój

prof. dr hab. Maciej Zalewski – Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii

 zobacz prezentację


Sesja inspiracyjna: Problems in urban water and sanitation

Moderator: Witold Ziomek – Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu

 zobacz prezentację


Oliver Loebel – Sekretarz Generalny EurEau

 zobacz prezentację


BLOK: WODA – STRATEGIE OCHRONY PRZED POWODZIĄ

Sesja inspiracyjna: Strategie ochrony przed powodzią

dr Piotr Hermanowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 zobacz prezentację


prof. UW dr hab. Artur Magnuszewski – Uniwersytet Warszawski

 zobacz prezentację


BLOK: WODA – OPERACYJNE ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ WODNĄ

Głos: Sava river flood monitoring and forecasting system

Mirza Sarač – International Sava River Basin Commission

 zobacz prezentację


Głos: Digitalization of Water management

prof. Evzen Zeman – Czech University of Agriculture

 zobacz prezentację


Sesja inspiracyjna: Rozwój systemu centrów operacyjnych oraz monitorowania i ostrzegania przed powodzią w Polsce

Jacek Jędrzejczyk – Sweco Consulting

 zobacz prezentację


Wojciech Adamski – Dyrektor Miejskiego Centrum Operacyjnego we Wrocławiu

 zobacz prezentację

WATER
CITY
INDEX
2019

WATER CITY INDEX 2019

Jak co roku zespół ekspertów skupionych wokół Water City Indeks przygotowuje specjalistyczny ranking miast, w którym oceniono rozwój metropolii, dużych i średnich miast w Polsce pod względem efektywności gospodarowania zasobami wody.

Zapraszamy do zapoznania się z Indeksem z roku 2019. Premiera tegorocznego będzie miała miejsce na Kongresie Economy of a Water City.

PROGRAM

Czwartek

3 października 2019

ŚCIEŻKI TEMATYCZNE:

MIASTO: City Resilience oraz Planowanie przestrzenne a ochrona przed powodzią
w miastach
WODA: Waterfronts and city development
JAKOŚĆ ŻYCIA: Adaptacja miast do zmiany klimatu

Piątek

4 października 2019

ŚCIEŻKI TEMATYCZNE:

MIASTO: Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków i wód deszczowych
WODA: Strategie ochrony przed powodzią oraz Operacyjne zarządzanie gospodarką wodną
JAKOŚĆ ŻYCIA: Miejska przestrzeń – infrastruktura
i komunikacja społeczna

KONTAKT

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

ul. ks. I. J. Skorupki 22
31-519 Kraków
kongres@watercity.com.pl , 12 423 76 05

WYDARZENIA REALIZOWANE W RAMACH RUCHU OPEN EYES ECONOMY

 

 

www.oees.pl

Skip to content