a
Prof. dr hab. Ewa Krogulec
Prorektor ds. rozwoju Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Ewa Krogulec jest geologiem. Na Uniwersytecie Warszawskim zajmuje stanowisko prorektora ds. rozwoju. Jest również przewodniczącą Zespołu Rektorskiego ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego, przewodniczącą Komitetu Sterującego Inteligentnego Zielonego Uniwersytetu. W latach 2012–2016 oraz 2016–2020 pełniła funkcję dziekana Wydziału Geologii UW. 

W pracy naukowej zajmuje się badaniami hydrogeologicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony stanu i jakości wód podziemnych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniach metodycznych i regionalnych związanych z modelowaniem hydrodynamicznym. Zajmuje się też oceną podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia, ewaluacją wartości parametrów hydrogeologicznych czy charakterystyką procesów i zjawisk hydrogeologicznych w kontekście analizy systemów hydrogeologicznych. W ramach swojej działalności naukowej prof. Ewa Krogulec bierze udział w ilościowej ocenie stanów wód podziemnych w obserwacjach monitoringowych, identyfikacji zagrożeń wód związanych z górnictwem i urbanizacją oraz badaniach ekosystemów zależnych od wód podziemnych (GDEs). W obszarze jej zainteresowań znajdują się także: hydrogeologia regionalna i aspekty prawno-ekonomiczne w poszukiwaniu, eksploatacji i użytkowaniu wód podziemnych. 

Jest autorką lub współautorką około 200 publikacji naukowych: artykułów, rozdziałów w monografiach, monografii, map. Kierowała ponad 40 projektami badawczymi z zakresu geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska.

Przewodniczy pracom Komitetu Nauk Geologicznych PAN, jest wiceprzewodniczącą Państwowej Rady Gospodarki Wodnej. Od lat pełni funkcję przewodniczącej Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych, organu doradczego Ministra Środowiska. Jest członkiem wielu rad naukowych, w tym Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego oraz Rady Ochrony Przyrody województwa mazowieckiego.

ALL SPEAKERS

Katarzyna Podlewska

Katarzyna Podlewska

Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu
Miasta Poznania, członkini IARP

Petra Martinková

Petra Martinková

Doradca Zarządu ds. Środowiska, Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, Program
Code For Blue

Piotr Nieznański

Piotr Nieznański

Doradca Zarządu ds. Środowiska, Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, Program
Code For Blue

Jan Przybyłek

Jan Przybyłek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział nauk Geograficznych i Geologicznych
Instytut Geologii

Grzegorz Synowiec

Grzegorz Synowiec

Zastępca Dyrektora Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia

Constantin Radu Gogu

Constantin Radu Gogu

Wiceprzewodniczący Grupy ds. Zarządzania Wodami Podziemnymi – Międzynarodowego Stowarzyszenia Wodnego (IWA), Uniwersytet Techniczny Inżynierii Lądowej w Bukareszcie

Lidzbarski Mirosław

Lidzbarski Mirosław

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB ds. państwowej służby hydrogeologicznej
Zastępca Dyrektora Oddziału Geologii Morza w Gdańsku PIG-PIB

Skubała Piotr

Skubała Piotr

Profesor nauk biologicznych, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Corvini Philippe

Corvini Philippe

School of Life Sciences at the University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (FHNW)

Smol Marzena

Smol Marzena

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Gałusek Łukasz

Gałusek Łukasz

Zastępca dyrektora ds. programowych w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie

Krauze Kinga

Krauze Kinga

Adiunkt w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN.

Jasikowska Katarzyna

Jasikowska Katarzyna

prof. UJ – socjolożka i  akademicka aktywistka klimatyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim

Orłowska Justyna

Orłowska Justyna

Doktor socjologii ze specjalizacją z antropologii zmian klimatu uzyskaną w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Bondaruk Jan

Bondaruk Jan

Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa

Gałusek Łukasz

Halicka Beata

Historyczka i kulturoznawczyni na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content