a
Marcin Wdowikowski
Politechnika Wrocławska

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Hydrolog, przyrodnik i pszczelarz. Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w specjalności inżynieria sanitarna i wodno-melioracyjna. W latach 2007-2022 związany z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowym Instytutem Badawczym. Od 2021 r. adiunkt na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Współautor ponad 40 prac naukowych i popularnonaukowych w zakresie modelowania opadów maksymalnych, hydrometrii rzecznej, aplikacyjnych zastosowań hydrologii i meteorologii w takich obszarach jak inżynieria, zagospodarowanie wód opadowych, retencja i ochrona przeciwpowodziowa, prognozy długoterminowe czy bezpieczeństwo energetyczne. Ekspert hydrolog przy Dolnośląskich Partnerstwach ds. Wody realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Zawodowo i rodzinnie związany z dorzeczem Odry i Wrocławiem.

ALL SPEAKERS

Katarzyna Podlewska

Katarzyna Podlewska

Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu
Miasta Poznania, członkini IARP

Petra Martinková

Petra Martinková

Doradca Zarządu ds. Środowiska, Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, Program
Code For Blue

Piotr Nieznański

Piotr Nieznański

Doradca Zarządu ds. Środowiska, Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, Program
Code For Blue

Jan Przybyłek

Jan Przybyłek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział nauk Geograficznych i Geologicznych
Instytut Geologii

Grzegorz Synowiec

Grzegorz Synowiec

Zastępca Dyrektora Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia

Constantin Radu Gogu

Constantin Radu Gogu

Wiceprzewodniczący Grupy ds. Zarządzania Wodami Podziemnymi – Międzynarodowego Stowarzyszenia Wodnego (IWA), Uniwersytet Techniczny Inżynierii Lądowej w Bukareszcie

Lidzbarski Mirosław

Lidzbarski Mirosław

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB ds. państwowej służby hydrogeologicznej
Zastępca Dyrektora Oddziału Geologii Morza w Gdańsku PIG-PIB

Skubała Piotr

Skubała Piotr

Profesor nauk biologicznych, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Corvini Philippe

Corvini Philippe

School of Life Sciences at the University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (FHNW)

Smol Marzena

Smol Marzena

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Gałusek Łukasz

Gałusek Łukasz

Zastępca dyrektora ds. programowych w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie

Krauze Kinga

Krauze Kinga

Adiunkt w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN.

Jasikowska Katarzyna

Jasikowska Katarzyna

prof. UJ – socjolożka i  akademicka aktywistka klimatyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim

Orłowska Justyna

Orłowska Justyna

Doktor socjologii ze specjalizacją z antropologii zmian klimatu uzyskaną w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Bondaruk Jan

Bondaruk Jan

Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa

Gałusek Łukasz

Halicka Beata

Historyczka i kulturoznawczyni na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content