a
Mirosław Lidzbarski
Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB ds. państwowej służby hydrogeologicznej Zastępca Dyrektora Oddziału Geologii Morza w Gdańsku PIG-PIB

Głównym przedmiotem zainteresowań zawodowych i prac badawczych dr Mirosława Lidzbarskiego są wody podziemne w strefie brzegowej Bałtyku oraz na obszarach pojeziernych Polski północnej. Jest autorem wielu projektów, dokumentacji i prac badawczych, mających na celu rozpoznanie zasobów, a także oceny zagrożeń i jakości wód podziemnych. Aktywnie uczestniczy w realizacji zadań państwowej służby hydrogeologicznej (PSH), a od 2020 r. pełni funkcję pełnomocnika Dyrektora PIG-PIB ds. PSH.

Zaangażowany jest w prace, mające na celu rozpoznawanie stanu środowiska gruntowo-wodnego na terenach miejskich i poprzemysłowych oraz prognozowanie związanych z tym zagrożeń. Współorganizował krajowe i międzynarodowe sympozja oraz konferencje hydrogeologiczne. Najważniejsze wyniki prac badawczych publikuje w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów oraz współautorem kilku monografii z zakresu hydrogeologii lądowej i podmorskiej.

ALL SPEAKERS

Katarzyna Podlewska

Katarzyna Podlewska

Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu
Miasta Poznania, członkini IARP

Petra Martinková

Petra Martinková

Doradca Zarządu ds. Środowiska, Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, Program
Code For Blue

Piotr Nieznański

Piotr Nieznański

Doradca Zarządu ds. Środowiska, Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, Program
Code For Blue

Jan Przybyłek

Jan Przybyłek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział nauk Geograficznych i Geologicznych
Instytut Geologii

Grzegorz Synowiec

Grzegorz Synowiec

Zastępca Dyrektora Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia

Constantin Radu Gogu

Constantin Radu Gogu

Wiceprzewodniczący Grupy ds. Zarządzania Wodami Podziemnymi – Międzynarodowego Stowarzyszenia Wodnego (IWA), Uniwersytet Techniczny Inżynierii Lądowej w Bukareszcie

Skubała Piotr

Skubała Piotr

Profesor nauk biologicznych, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Corvini Philippe

Corvini Philippe

School of Life Sciences at the University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (FHNW)

Smol Marzena

Smol Marzena

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Gałusek Łukasz

Gałusek Łukasz

Zastępca dyrektora ds. programowych w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie

Krauze Kinga

Krauze Kinga

Adiunkt w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN.

Jasikowska Katarzyna

Jasikowska Katarzyna

prof. UJ – socjolożka i  akademicka aktywistka klimatyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim

Orłowska Justyna

Orłowska Justyna

Doktor socjologii ze specjalizacją z antropologii zmian klimatu uzyskaną w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Bondaruk Jan

Bondaruk Jan

Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa

Gałusek Łukasz

Halicka Beata

Historyczka i kulturoznawczyni na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content