Zarejestruj się na Kongres Miasto-Woda-Jakość życia 2024

a
Jakub Mazur
Wiceprezydent Wrocławia

Jakub Mazur – Wiceprezydent Wrocławia, Prezydent METREX

Od 2018 pierwszy Wiceprezydent Wrocławia odpowiedzialny za Departament Strategii i Rozwoju. Przedstawiciel miasta w stowarzyszeniach i instytucjach krajowych i międzynarodowych. Odpowiedzialny za tworzenie i implementacje dokumentów strategicznych dla miasta, aglomeracji i regionu w perspektywie 2050 roku. Zakres operacyjny: planowanie przestrzenne, architektura i budownictwo, konserwacja zabytków, rozwój gospodarczy, cyfryzacja, projekty energetyczne, zrównoważony rozwój, polityka odpadowa, nadzór nad kluczowymi spółkami miejskimi, współpraca z kluczowymi inwestorami, projekty inwestycyjne.

 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dawniej Akademia Ekonomiczna), Wydział Gospodarki Narodowej (1995-2000), Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa i Administracji (1997-2002) oraz Apsley Business School w Londynie, MBA (2020)

Jakub Mazur – Deputy Mayor of Wrocław, President of METREX

On the 21st of December 2018 appointed as the First Deputy Mayor of Wrocław, supervising the Department of City Development and Strategy and as a representative for international affairs. Responsible for creation and implementation of strategic studies for the city, agglomeration, region in the 2050 perspective. In charge of urban planning and land use plans, architecture, construction administration, city aesthetics, monument preservation, economic development, geodesy and land cadastre, sustainable development, blue/green deal, energy. Representative of the city and associations in governmental projects.

 

Graduate of the University of Economics (former Academy of Economics) in Wrocław, Department of National Economy (1995-2000), University of Wrocław, Department of Law and Administration (1997-2002) and Apsley Business School in London, MBA (2020).

Skip to content