IV WODNY OKRĄGŁY STÓŁ – WODA W ROLNICTWIE – SZANSE I ZAGROŻENIA

a
Andrzej Mizgajski
Profesor nauk o Ziemi

Andrzej Mizgajski, Profesor nauk o Ziemi, geograf, aktywność naukową ogniskuje na zarządzaniu środowiskiem, ekologii miasta i świadczeniach ekosystemowych. Bierze udział w międzynarodowych projektach badawczych, uczestniczy w pracach Europejskiej Rady Badań oraz Europejskiego Forum Strategicznej Infrastruktury Badawczej. Jest Członkiem Honorowym Society for Urban Ecology. Bierze udział w pracach Rady Konsultacyjnej ds. ochrony środowiska i klimatu w Poznaniu. Ma duże doświadczenie w pracy administracyjnej. W latach 2004-2006 był podsekretarzem stanu, a następnie sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska, a w kadencji 2014 – 2019 przewodniczył Państwowej Radzie Ochrony Środowiska.

Andrzej Mizgajski, Professor Titular of Earth Science, is a geographer focused on ecosystem management in urban areas. He conducts broad international cooperation in both research and scholarly organizations. He serves as a member of the Working Group Environment within the European Strategy Forum for Research Infrastructure. He is an Honorary Member of the Society for Urban Ecology. He participates in the Consultative Council for Environmental and Climate Protection work in Poznań. He has extensive experience in administrative work. From 2004-2006, he was the undersecretary of state and then the secretary of state in the Ministry of the Environment. In the 2014-2019 term, he chaired the State Council for Environmental Protection.

ALL SPEAKERS

Katarzyna Podlewska

Katarzyna Podlewska

Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu
Miasta Poznania, członkini IARP

Petra Martinková

Petra Martinková

Doradca Zarządu ds. Środowiska, Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, Program
Code For Blue

Piotr Nieznański

Piotr Nieznański

Doradca Zarządu ds. Środowiska, Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, Program
Code For Blue

Jan Przybyłek

Jan Przybyłek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział nauk Geograficznych i Geologicznych
Instytut Geologii

Grzegorz Synowiec

Grzegorz Synowiec

Zastępca Dyrektora Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia

Constantin Radu Gogu

Constantin Radu Gogu

Wiceprzewodniczący Grupy ds. Zarządzania Wodami Podziemnymi – Międzynarodowego Stowarzyszenia Wodnego (IWA), Uniwersytet Techniczny Inżynierii Lądowej w Bukareszcie

Lidzbarski Mirosław

Lidzbarski Mirosław

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB ds. państwowej służby hydrogeologicznej
Zastępca Dyrektora Oddziału Geologii Morza w Gdańsku PIG-PIB

Skubała Piotr

Skubała Piotr

Profesor nauk biologicznych, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Corvini Philippe

Corvini Philippe

School of Life Sciences at the University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (FHNW)

Smol Marzena

Smol Marzena

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Gałusek Łukasz

Gałusek Łukasz

Zastępca dyrektora ds. programowych w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie

Krauze Kinga

Krauze Kinga

Adiunkt w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN.

Jasikowska Katarzyna

Jasikowska Katarzyna

prof. UJ – socjolożka i  akademicka aktywistka klimatyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim

Orłowska Justyna

Orłowska Justyna

Doktor socjologii ze specjalizacją z antropologii zmian klimatu uzyskaną w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Bondaruk Jan

Bondaruk Jan

Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa

Gałusek Łukasz

Halicka Beata

Historyczka i kulturoznawczyni na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content