Wydarzenie towarzyszące: II Wodny Okrągły Stół 2022

MÓWCY ECONOMY OF WATER CITY 2022

Dyrektor, Instytut Program Czysta Polska

Prezes Zarządu, Ogólnopolski Operator Oświaty

prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz

Polska Akademia Nauk; Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia

prezeska, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu

Prezes Zarządu, Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych

Wydarzenie towarzyszące: II Wodny Okrągły Stół 2022

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATORZY

KONTAKT


Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

 

ul. ks. I. J. Skorupki 22

31-519 Kraków

 

michal.szafran@oees.pl

+48 608 511 049

WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ RUCH OPEN EYES ECONOMY

 

 

 

 

www.kongres.oees.pl