Wydarzenie towarzyszące: II Wodny Okrągły Stół 2022

MÓWCY ECONOMY OF WATER CITY 2021

Prof. Simon Bell
Department of Landscape Architecture
Estonian University of Life Sciences

prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk
Polska Akademia Nauk

dr inż. Jan Bondaruk
z-ca dyrektora ds. inżynierii środowisk, Główny Instytut Górnictwa

dr. Emil Brix
Dyrektor Diplomatic Academy of Vienna

Małgorzata Brykarz
Dyrektor Wydziału Energii i Wody, Urząd Miejski we Wrocławiu

dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr Claudia Castell-Exner
President of EurEau Federation

dr hab. Paweł Chudziński
Prezes Zarządu, Aquanet

Chiara Cortinovis, PhD
Geographisches Institut, Humboldt-Universität zu Berlin

Stanisław Drzewiecki
Prezes Zarządu, MWiK w Bydgoszczy

dr Rafał Dutkiewicz
b. prezydent Wrocławia

Dr Lewis Elliott
European Centre for Environment and Human Health, University of Exeter College of Medicine and Health

Wojciech Falkowski
Założyciel i Prezes Zarządu Ecol–Group.

Łukasz Galusek
Zastępca Dyrektora ds. Programowych, Międzynarodowe Centrum Kultury

dr. Davide Geneletti, Associate Professor
DICAM – University of Trento

dr inż. Izabela Godyń

Politechnika Krakowska

dr inż. Dariusz Graczyk
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu

Dr James Grellier

European Centre for Environment and Human Health; University of Exeter College of Medicine and Health

prof. dr hab. Jerzy Hausner
Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit i kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia

inż. Mariusz Hermansdorfer
Ramboll Studio Dreiseitl, Kopenhaga

prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak
Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej; Wiceprzewodnicząca Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia

Paweł Jarosiewicz
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk; Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Agnieszka Kastory, prof. UJ
Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Jakub Kronenberg, prof. UŁ
Uniwersytet Łódzki i Fundacja Sendzimira

dr Michał Kudłacz
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz

Polska Akademia Nauk; Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia

Krzysztof Kutek
Dyrektor Pionu Wody, Arcadis Polska

inż. Andrzej Łazęcki
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Krakowa.

dr hab. Krzysztof Lejcuś, prof. UPWr
Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Paweł Licznar
Politechnika Wrocławska

Oliver Loebel

Sekretarz generalny, EurEau

prof. dr hab. Janusz Łomotowski
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens
Politechnika Gdańska

prof. Karl H.C. Ludwig
em. professor, Nürtingen University of Applied Sciences

Mateusz Majka
koordynator ds. polityki rzecznej, Urząd Miejski we Wrocławiu

dr hab. Dorota Matuszko, prof. UJ
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Łukasz Medeksza
Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta, Urząd Miejski we Wrocławiu

dr Emanuele Naboni
The Royal Design Academy, KADK Copenhagen; University of Parma

prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
Profesor Senior, Politechnika Krakowska

Piotr Nieznański
Doradca zarządu ds. środowiskowych, WWF Polska

Monika Pec-Święcicka
zastępca dyrektora w Zarządzie Zieleni Miejskiej we Wrocławiu

Prof. Dr.-Ing. Michael Peterek
Frankfurt University of Applied Sciences

Prof. dr hab. Jacek Purchla
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wojciech Racięcki

Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w NCBR.

dr inż. Klara Ramm
Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie”

dr Suresh Kumar Rohilla

School of Water and Waste – CSE, New Delhi (India)

dr Oriana Romano

Head of Unit in OECD
Water Governance Initiative and Circular Economy in Cities

prof. Slobodan Simonovic

Institute for Catastrophic Loss Reduction,
The University of Western Ontario, Canada

Piotr Szymczak
Dyrektor Grupy Konsultingowej Sweco Polska sp. z o.o.

Katarzyna Szymczak-Pomianowska
Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia,
tzw. „Zielonego Departamentu”

prof. dr.-ing. Paul Uwe Thamsen
TU Berlin

dr inż. Tomasz Majda
Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich

Maria Wasiak
Zastępca Prezydenta, Bydgoszcz

Agata Wąsowska-Pawlik
Dyrektorka Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie

dr Mathew White
European Centre for Environment and Human Health, University of Exeter College of Medicine and Health

Anna Wilczyńska
Estonian University of Life Sciences

prof. dr hab. inż. Janusz Zaleski
Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia

prof. dr hab. Maciej Zalewski
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN; Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, Uniwersytet Łódzki

Kamil Zaremba
Fundator i Prezes Fundacji OnWater.pl

Piotr Ziętara
Prezes Zarządu, Wodociągi Miasta Krakowa

Witold Ziomek

Prezes Zarządu, MPWiK we Wrocławiu

Wydarzenie towarzyszące: II Wodny Okrągły Stół 2022

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATORZY

KONTAKT


Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

 

ul. ks. I. J. Skorupki 22

31-519 Kraków

 

michal.szafran@oees.pl

+48 608 511 049

WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ RUCH OPEN EYES ECONOMY

 

 

 

 

www.kongres.oees.pl