Wydarzenie towarzyszące: II Wodny Okrągły Stół 2022

WODNY OKRĄGŁY STÓŁ

 

Gospodarowanie wodą – wyzwania dla Polski

 

Wydarzenie z transmisją online na Live OEES
 

Publikacja „Gospodarowanie wodą – wyzwanie dla Polski” – opracowanie zaleceń po eksperckim Wodnym Okrągłym Stole, który odbył się 8 września 2021 we Wrocławiu. Publikacja dedykowana jest kongresowi Woda-Miasto-Jakość życia.

 

Do pobrania:

 

Nagrania obrad Wodnego Okrągłego Stołu

Nagranie obrad Wodnego Okrągłego Stołu dostępne jest na platformie https://live.oees.pl/
oraz w serwisie VIMEO:
1. Redukcja ryzyka suszy i powodzi:  https://vimeo.com/604626257/635852a928
2. Gospodarowanie wodą w mieście i na wsi: https://vimeo.com/604623604/7430e4af07
3. Polityka wodna w Polsce: https://vimeo.com/604624905/8773c55ea5

 

SYTUACJA HYDROLOGICZNA W POLSCE

 

Problemy wodne Polski są znane od dziesięcioleci, jednak sektor ten nie cieszył się szczególną uwagą kolejnych rządzących. Najkrócej mówiąc: w Polsce pojawiają się trzy kategorie problemów – zbyt mało wody, zbyt dużo wody, oraz zanieczyszczenie wód.

 

Zasoby wodne Polski są niewielkie. Niski jest opad atmosferyczny (ok. 630 mm, czyli 196 km3 rocznie). Wskaźnik mierzący odnawialne przepływy rzeczne na mieszkańca Polski osiąga zazwyczaj wartość 1400-1600 m3 wody rocznie, ale w suchym roku może być to tylko 1000 m3 . W Europie wartość ta wynosi średnio ponad cztery tysiące, w świecie – ponad pięć tysięcy. Laik może uznać, że wody nie jest mało, skoro człowiek wypija średnio tylko ok. 1000 litrów (1 m3) wody rocznie, czyli bardzo małą część z 1500 m3 wody przypadającej rocznie na mieszkańca Polski. Ogromne ilości wody potrzebne są jednak do produkcji żywności (np. „ślad wodny” kilograma wołowiny może wynosić 15 000 litrów), do higieny i praktycznie każdej ludzkiej działalności. Zmienność czasowa i przestrzenna zasobów wodnych Polski jest znaczna. Lekarstwem na wahania dostępności wody w czasie jest jej retencjonowanie – łapanie wody, kiedy jest jej nadmiar i zrzucanie zmagazynowanej wody, kiedy panuje susza. Jednak wszystkie polskie zbiorniki mieszczą tylko 6,5% rocznego odpływu rzecznego, a reszta płynie w kierunku Bałtyku.

 

Od ponad 100 lat nasze miasta skutecznie prowadzą politykę przestrzenną, polegającą na szybkim pozbywaniu się wody, odgradzaniu się od rzek czy strumieni, uszczelnianiu terenu i wypieraniu zieleni oraz wody przez zabudowę i infrastrukturę. W wielu miastach duże rzeki zostały uregulowane, tereny zalewowe – obwałowane i zabudowane, bagna i mokradła – osuszone, małe cieki wodne – skanalizowane w betonowych korytach, ukryte pod ziemią lub zasypane, a ich zlewnie miejskie – zdrenowane i uszczelnione, co sprawia, że woda deszczowa odprowadzana jest do systemów kanalizacyjnych, wprost „z chmury do rury”. Skutkiem tych działań jest nadmierne uszczelnienie powierzchni i odwodnienie miast, a tym samym zwiększenie ich podatności na ekstrema hydrometeorologiczne, występujące z coraz większą częstotliwością w następstwie zmian klimatu. Kluczowe problemy wodne miast wiążą się nie tylko z niedoborem, nadmiarem i zanieczyszczeniem wody, ale także z rosnącymi kosztami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz szkodami i stratami w wyniku podtopień i powodzi.

 

WODNY OKRĄGŁY STÓŁ

 

8 września o godz. 11.00 w przestrzeni wrocławskiej Concordii Design HUB odbędzie się Wodny Okrągły Stół przy którym zasiądą eksperci specjalizujący się w tematyce gospodarowania wodą. W czasie dyskusji będą szukać rozwiązań powyższych problemów. Wśród wspomnianych specjalistów znajdują się osoby, które przygotowywały Raport oraz Alerty Wodne, opracowywane przez think tank Open Eyes Economy. Publikacje te wnikliwe przedstawiają analizę sytuacji hydrologicznej w Polsce. Można je znaleźć na stronie https://oees.pl/water-lab/

 

Debata będzie podzielona na 3 główne sesje, podczas których poruszone zostaną tematy walki z zagrożeniem suszy i powodziami, problematyka gospodarowania zasobami wodnymi w miastach i wsiach oraz przybliżone zostaną programy i polityka wsparcia dla polskich samorządów.

 

Dyskusję będzie można obejrzeć online za pośrednictwem platformy streamingowej, obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod linkiem: https://live.oees.pl/

 

Wydarzenie odbywa się w ramach przygotowań do kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia 2021 zaplanowanego na 25-26 października 2021 roku we Wrocławiu – https://watercity.com.pl/

 

PRELEGENCI
prof. dr hab. Kazimierz Banasik
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego; IMGW-PIB
prof. dr hab. Marek Degórski
Zakład Geoekologii i Klimatologii, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Jarosław Dolny
Radca Prawny
dr. inż. Izabela Godyń
Politechnika Krakowska
prof. dr hab. Jerzy Hausner
Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit i kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia
prof. dr hab. Anna Januchta-Szostak
Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej; Wiceprzewodnicząca Rady Programowej kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia
Paweł Jarosiewicz
Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, Uniwersytet Łódzki
dr Kamil Jawgiel
Sweco Polska Sp. z o.o.
dr hab. Krzysztof Kochanek, prof. PAN
Instytut Geofizyki, Polska Akademia Nauk
inż. Roman Konieczny
specjalista ds. ograniczania skutków powodzi z wykorzystaniem tzw. metod nietechnicznych
prof. dr hab. Leszek Kuchar
Katedra Matematyki; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz
Wiceprzewodniczący Rady Programowej kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia
Krzysztof Kutek
Dyrektor Pionu Woda, Arcadis Polska
Gabriela Lenartowicz
Posłanka na Sejm; Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
dr hab. Paweł Licznar, prof. PWr
Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska
dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW
Uniwersytet Warszawski
dr hab. Piotr Matczak, prof UAM
Wydział Socjologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jakub Mazur
Wiceprezydent Wrocławia
prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
Profesor senior Politechniki Krakowskiej; Wiceprzewodnicząca Rady Programowej kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia
Piotr Nieznański
Doradca zarządu ds. środowiskowych, WWF Polska
prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko
Katedra Meteorologii, Hydrologii i Gospodarki Wodnej, SGGW, prorektor d/s Nauki
dr inż. Klara Ramm
Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"
dr Ksymena Rosiek
Katedra Finansów Rozwoju Zrównoważonego; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Małgorzata Tracz
Posłanka na Sejm RP; Przewodnicząca Partii Zieloni
dr hab. Iwona Wagner
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej
prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
kierownik Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. Janusz Zaleski
Wiceprzewodniczący Rady Programowej kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia
prof. dr hab. Maciej Zalewski
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi
Witold Ziomek
Prezes MPWiK we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. Jan Żelazo
SGGW; Redakcja Gospodarki Wodnej; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych

Do konferencji pozostało

  • Dni

  • Godzin(y)

  • Minut(y)

  • Sekund(y)

Miejsce Konferencji

Wydarzenie odbędzie się w Concordia Design Wrocław 

 

Udział publiczności wyłącznie za pośrednictwem platformy streamingowej po wcześniejszej rejestracji na Live OEES

Concordia Design Wrocław

Organizatorzy:
Partnerzy:
Patronat Medialny: