IV WODNY OKRĄGŁY STÓŁ – WODA W ROLNICTWIE – SZANSE I ZAGROŻENIA

a
Piotr Ziętara
Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A.

Piotr Ziętara

Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A.

Związany z Wodociągami Miasta Krakowa od 2001 roku. Pracę rozpoczął jako referent,
w następnych latach stopniowo awansując na stanowiska Kierownika Biura Zarządu i PR (jednocześnie rzecznika prasowego WMK S.A.), Dyrektora ds. Organizacji i Zarządzania Personelem, Dyrektora Zarządzającego. W 2015 r. został Członkiem Zarządu Spółki,
a następnie Wiceprezesem. Od 1 kwietnia 2017 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2013 – 2015 był Prokurentem, a także Pełnomocnikiem ds. Organizacji i Komunikacji Społecznej w Krakowskim Holdingu Komunalnym S.A., w ramach realizacji projektu budowy ekospalarni. W lipcu 2017 r. został Wiceprzewodniczącym Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, a w październiku 2021 r. został wybrany na Wiceprzewodniczącego kolejnej kadencji.

Piotr Ziętara jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, metod i technik zarządzania procesowego. Ukończył studia MBA in Public Management organizowane przy Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych. Swoje wykształcenie systematycznie poszerzał, zdobywając wiedzę
w zakresie funkcjonowania spółek prawa handlowego oraz zarządzania, współpracy
i koordynacji pomiędzy spółką i otoczeniem rynkowym, współpracy pomiędzy organami statutowymi. Przez lata pracy w Wodociągach Miasta Krakowa skutecznie budował pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa, współuczestniczył w realizacji projektów inwestycyjnych, wdrażaniu nowych systemów zarządczych i narzędzi informatycznych. Nabył doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi i zarządzaniu przedsiębiorstwem w czasie sytuacji nadzwyczajnych.

Piotr Ziętara od lat współpracuje ze światem nauki. Jest Przewodniczącym Komitetu Sterującego Małopolskiego Klastra Wodnego, bierze udział w wielu konferencjach 
i sympozjach naukowych w kraju, czynnie uczestniczy w międzynarodowych branżowych warsztatach benchmarkingowych, organizowanych przez European Benchmarking
Co-operation. W dniu 29 kwietnia 2019 roku Uchwałą Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Piotr Ziętara został Przewodniczącym I Rady Uczelni, a w grudniu 2020 roku został wybrany na Przewodniczącego Rady Uczelni w kadencji 2021-2024. W maju 2020 r. został powołany przez Radę Miasta Krakowa do składu Rad Społecznych miejskich podmiotów leczniczych: Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie oraz Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie. Piotr Ziętara jest członkiem Rady Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, w kadencji 2021-2025.

W 2019 roku Piotr Ziętara – Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa dołączył do grona laureatów nagrody Krakowski Dukat w kategorii Menedżer Firmy. W tym samym roku otrzymał Medal Św. Krzysztofa – prestiżowe wyróżnienie, przyznane za wspieranie krakowskich tradycji. W 2020 roku odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność
na rzecz społeczności lokalnej. We wrześniu 2021 roku otrzymał odznakę Honoris Gratia przyznawaną przez Prezydenta Miasta Krakowa za szczególne zasługi dla miasta
i mieszkańców. W grudniu 2022 roku został laureatem nagrody Amicus Hominium w kategorii Odpowiedzialny Społecznie.

ALL SPEAKERS

Katarzyna Podlewska

Katarzyna Podlewska

Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu
Miasta Poznania, członkini IARP

Petra Martinková

Petra Martinková

Doradca Zarządu ds. Środowiska, Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, Program
Code For Blue

Piotr Nieznański

Piotr Nieznański

Doradca Zarządu ds. Środowiska, Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, Program
Code For Blue

Jan Przybyłek

Jan Przybyłek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział nauk Geograficznych i Geologicznych
Instytut Geologii

Grzegorz Synowiec

Grzegorz Synowiec

Zastępca Dyrektora Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia

Constantin Radu Gogu

Constantin Radu Gogu

Wiceprzewodniczący Grupy ds. Zarządzania Wodami Podziemnymi – Międzynarodowego Stowarzyszenia Wodnego (IWA), Uniwersytet Techniczny Inżynierii Lądowej w Bukareszcie

Lidzbarski Mirosław

Lidzbarski Mirosław

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB ds. państwowej służby hydrogeologicznej
Zastępca Dyrektora Oddziału Geologii Morza w Gdańsku PIG-PIB

Skubała Piotr

Skubała Piotr

Profesor nauk biologicznych, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Corvini Philippe

Corvini Philippe

School of Life Sciences at the University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (FHNW)

Smol Marzena

Smol Marzena

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Gałusek Łukasz

Gałusek Łukasz

Zastępca dyrektora ds. programowych w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie

Krauze Kinga

Krauze Kinga

Adiunkt w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN.

Jasikowska Katarzyna

Jasikowska Katarzyna

prof. UJ – socjolożka i  akademicka aktywistka klimatyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim

Orłowska Justyna

Orłowska Justyna

Doktor socjologii ze specjalizacją z antropologii zmian klimatu uzyskaną w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Bondaruk Jan

Bondaruk Jan

Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa

Gałusek Łukasz

Halicka Beata

Historyczka i kulturoznawczyni na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content