Wydarzenie towarzyszące: II Wodny Okrągły Stół 2022

dr hab. Krystyna Choma-Moryl
Uniwersytet Wrocławski

Agnieszka Czuczwara
Dyrektor Departamentu Gospodarki
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

prof. dr hab. Bogusław Fiedor
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr Krzysztof  Głuc
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. Tomasz Grzyb, prof. SWPS

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

prof. dr hab. Jerzy Hausner
Przewodniczący Rady Programowej
Open Eyes Economy Summit
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

Dorota Jakuta
Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

prof. dr hab. Anna Januchta-Szostak
Wiceprzewodnicząca Rady Programowej
Politechnika Poznańska

dr hab Katarzyna Kajdanek, prof. UWr
Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Stanisław Korenik
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Leszek Kuchar
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr Michał Kudłacz
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz
Wiceprzewodniczący Rady Programowej
Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. inż. Cezary Madryas
Rektor Politechniki Wrocławskiej

dr hab. Henryk Marszałek, prof. UWr
Uniwersytet Wrocławski

Jakub Mazur
Wiceprezydent Wrocławia

Łukasz Medeksza
Zastępca Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju
UM Wrocław

prof. dr hab. Elżbieta Nachlik
Profesor Senior Politechniki Krakowskiej

Piotr Nieznański
Doradca Zarządu ds. Środowiskowych
Fundacja WWF Polska

dr inż. Jacek Ossowski
Wiceprzewodniczący Rady Programowej
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia (w latach 2014-2018)

dr hab. Dorota Rynio, prof. UE
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Czesław Szczegielniak
prezes zarządu Naczelnej Organizacji Technicznej we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Piotr Voelkel
Założyciel Grupy VOX

Edyta Wiśniewska
Janson Bridging Poland

Tomasz Wojtas
dyrektor Open Eyes Economy Summit
Wiceprezes Zarządu Fundacji GAP

prof. dr hab. Janusz Zaleski
Wiceprzewodniczący Rady Programowej

Witold Ziomek
Prezes Zarządu MPWiK we Wrocławiu

Mateusz Zmyślony
Dyrektor Kreatywny ESKADRA

prof. dr hab. Jerzy Zwoździak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydarzenie towarzyszące: II Wodny Okrągły Stół 2022

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATORZY

KONTAKT


Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

 

ul. ks. I. J. Skorupki 22

31-519 Kraków

 

michal.szafran@oees.pl

+48 608 511 049

WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ RUCH OPEN EYES ECONOMY

 

 

 

 

www.kongres.oees.pl