Zarejestruj się na Kongres Miasto-Woda-Jakość życia 2024

a
dr hab. inż. Tamara Tokarczyk
prof. IMGW PIB, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Tamara Tokarczyk  – dr hab. inż., profesor w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, kierownik Zakładu Hydrologii i Inżynierii Zasobów Wodnych. Stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny nauki techniczne i dyscypliny naukowej inżynieria środowiska, uzyskała w 2013 na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Prace badawcze skupia wokół hydrologicznych zdarzeń ekstremalnych, szczególnie suszy hydrologicznej. Jest autorką ponad 100 artykułów i prac badawczych za zakresu hydrologii. Opracowała wskaźnik suszy hydrologicznej na podstawie hybrydowego modelu niżówek w rzece. Jest współautorką koncepcji wskaźnikowego systemu oceny zagrożenia suszą prezentowanym na stronie POSUCHA i STOP SUSZY IMGW. W monografii Zarządzenie ryzykiem suszy, której jest współautorką przedstawia koncepcje systemowej oceny ryzyka suszy.

W trakcie pracy zawodowej uzyskała następujące nagrody: Odznaka Honorowa Srebrna- zasłużony dla województwa dolnośląskiego w Inżynierii Środowiska (2018), Nagroda Naczelnego Dyrektora IMGW PIB (2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2008), Odznaka resortowa „Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, Nagroda Ministra Środowiska (2002, 2003). Sprawowała następujące najważniejsze funkcje: od 2012 – 2021 Przedstawiciel Polski w Komisji Hydrologii (CH-y) przy WMO, od 2018 Kierownik Szkoły „Współczesne zagadnienia Hydrologii”, od 2011 członek Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, 2011-2020 Przewodnicząca Zespołu Ekspertów ds. Wdrażania Dyrektywy Powodziowej, w ramach Grupy Roboczej G2 „Powódź”, przy MKOOpZ, od 2009 Członek Rady Naukowej IMGW PIB, od 2019 Członek Zarządu Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, od 2005 Członek European Drought Centre, od 2004 członek Zarządu PTG Oddział Wrocław, od 2002 Członek Grupy Ekspertów LOW FLOW & DROUGHT w ramach IHP, Program UNESCO.

ALL SPEAKERS

Kotowski Wiktor

Kotowski Wiktor

Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warszawski

Ramm Klara

Ramm Klara

Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie”

Piniewski Mikołaj

Piniewski Mikołaj

Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szalińska van Overdijk Ewa

Szalińska van Overdijk Ewa

Katedra Ochrony Środowiska
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Brysiewicz Adam

Brysiewicz Adam

Dyrektor Oddziału, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PIB, Oddział w Szczecinie

Żelazo Jan

Żelazo Jan

SGGW;
redaktor „Gospodarka Wodna”;
Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie

Wawer Rafał

Wawer Rafał

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wiatkowski Mirosław

Wiatkowski Mirosław

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Nachlik Elżbieta

Nachlik Elżbieta

Wiceprzewodnicząca Rady Programowej, Profesor Senior Politechniki Krakowskiej.

Nieznański Piotr

Nieznański Piotr

Dyrektor ds. programów środowiskowych
Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content