Wydarzenie towarzyszące: II Wodny Okrągły Stół 2022

KONGRES MIASTO – WODA

– JAKOŚĆ ŻYCIA 2021

25-26 października 2021

Stadion Wrocław – Al. Śląska 1, Wrocław


MIASTO – WODA – JAKOŚĆ ŻYCIA

Kongres skupia się na całości relacji zachodzących między środowiskiem wodnym i środowiskiem miejskim. Niezmiennie ambitnym celem jest wskazanie działań niwelujących lub likwidujących negatywne efekty wzajemnych oddziaływań obu środowisk.

 

Światowa pandemia nie sprawiła, że wyzwania i zagrożenia związanie z wodną i klimatem zniknęły. Konieczna będzie więc analiza wskazująca złożoność środowiskowych aspektów gospodarki wodnej. Musi ona uwzględniać systemy zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, brać pod uwagę zagrożenia dla źródeł wody, niszczycielską siłą żywiołu, możliwości transportu rzecznego czy ryzyko suszy.

 

 

 

 

 

Zobacz nagrania z ostatniej edycji Kongresu „Miasto-Woda-Jakość życia”!
LINK DO VIMEO

 

 

 

PROGRAM

Poniedziałek

25 października 2021

 


ŚCIEŻKI TEMATYCZNE:

 

 

MIASTO: Świadczenia ekosystemów w miastach

WODA: Opady intensywne i miejskie powodzie błyskawiczne

JAKOŚĆ ŻYCIA:  Woda i zdrowie (Blue Health)

Wtorek

26 października 2021

 


ŚCIEŻKI TEMATYCZNE:

 

 

MIASTO: Efekt miejskiej wyspy ciepła i konsekwencje fal upałów

WODA: Nie lej wody niepotrzebnie! Sterowanie popytem i podażą wody w mieście

JAKOŚĆ ŻYCIA: Drogi wodne w Europie: Dunaj

MÓWCY KONGRESU
MIASTO – WODA – JAKOŚĆ ŻYCIA 2021

Dr James Grellier

European Centre for Environment and Human Health; University of Exeter College of Medicine and Health

dr Suresh Kumar Rohilla

School of Water and Waste – CSE, New Delhi (India)

dr Oriana Romano

Head of Unit in OECD
Water Governance Initiative and Circular Economy in Cities

prof. Slobodan Simonovic

Institute for Catastrophic Loss Reduction,
The University of Western Ontario, Canada

Witold Ziomek

Prezes Zarządu, MPWiK we Wrocławiu

Wodny Okrągły Stół

Live OEES | Concordia Design
08/09/2021

OEES WATER LAB

 

Zainteresowani tematyką Kongresu? Zapraszamy na działającą w ramach Open Eyes Economy Hub stronę platformy OEES WATER LAB, której celem jest powiązanie działań badawczych, analitycznych i wdrożeniowych oraz wspomaganie procesów transformacyjnych, które zarówno miasta, wsie ale i społeczeństwo muszą przejść, aby sprostać coraz większym globalnym zagrożeniom, w tym zmianom klimatu oraz konsekwencjom światowej pandemii w zakresie gospodarowania wodą.

 

 

WATER CITY INDEX

 

Jak co roku zespół ekspertów skupionych wokół Water City Indeks przygotowuje specjalistyczny ranking miast, w którym oceniono rozwój metropolii, dużych i średnich miast w Polsce pod względem efektywności gospodarowania zasobami wody.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Indeksem z roku 2021. Premiera tegorocznego będzie miała miejsce na Kongresie Economy of a Water City.

 

 

Wydarzenie towarzyszące: II Wodny Okrągły Stół 2022

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATORZY

PARTNERZY

KONTAKT


Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

 

ul. ks. I. J. Skorupki 22

31-519 Kraków

 

michal.szafran@oees.pl

+48 608 511 049

WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ RUCH OPEN EYES ECONOMY

 

 

 

 

www.kongres.oees.pl