a
prof. dr hab. Janusz Zaleski
Wiceprzewodniczący Rady Programowej

(ENGLISH BELOW)Profesor w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Politechnice Wrocławskiej, starszy doradca ds. polityki w Zespole Koordynacji Projektów Zarządzania Powodzią Odry i Wisły oraz dyrektor ds. strategii we Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Ekspert w zakresie gospodarki wodnej i polityki regionalnej. Jest autorem ponad 150 publikacji i licznych ekspertyz zawodowych z zakresu gospodarki wodnej, inżynierii środowiska, zastosowań matematyki, finansów publicznych i polityki regionalnej. W latach 1992-1998 Wojewoda Wrocławski, 1993-1997 Przewodniczący Krajowego Konwentu Wojewodów, 1998-2001 Doradca Prezesa Rady Ministrów. W latach 2000-2001 i 2008-2010 przewodniczący Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami. W latach 2004-2005 był członkiem Rządowego Zespołu Międzyresortowego przygotowującego Narodowy Plan Rozwoju Polski na lata 2007-2013. W latach 2001-2006 pełnił funkcję dyrektora PCU w Projekcie Odbudowy Powodziowej Banku Światowego wdrażającym realizację nowoczesnego systemu ostrzegania i prognozowania ochrony przeciwpowodziowej dla Polski. Od 2008-2016 dyrektor projektu Banku Światowego i CEB wspierał Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry oraz Zarządzanie Powodzią Odry i Wisły. Jest członkiem Komisji Planowania Przestrzennego i zastępcą przewodniczącego Komitetu Gospodarki Wodnej PAN.

Professor at Institute of Meteorology and Water Management in Warsaw and Wrocław University of Technology, Senior Policy Advisor at Odra-Vistula Flood Management Project Coordination Unit and Director of Strategy at the Wrocław Regional Development Agency. Expert in water management and in regional policy. He is author of more than 150 papers publications and numerous professional evaluations in the domain of water management, environmental engineering, application of mathematics, public finances and regional policy. In years 1992-1998 Governor of Wrocław Province, 1993-1997 Chairman in the National Council of Governors, 1998-2001 Advisor to Prime Minister. In 2000-2001 and 2008-2010 Chairman of the International Commission of Odra River Protection Against Pollution. During 2004–2005 he was a member of the Governmental Interdepartmental Team preparing the National Development Plan 2007-2013 for Poland. Since 2001-2006 he worked as PCU director in World Bank Flood Recovery Project implementing realization of modern flood protection warning and forecasting system for Poland. Since 2008-2016 Project director of the World Bank & CEB supported Odra River Basin Flood Protection Project and Odra-Vistula Flood Management. He is member of the Committee for Spatial Planning and Deputy Chairman of the Water Management Committee of the Polish Academy of Sciences.

ALL SPEAKERS

Piniewski Mikołaj

Piniewski Mikołaj

Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szalińska van Overdijk Ewa

Szalińska van Overdijk Ewa

Katedra Ochrony Środowiska
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Brysiewicz Adam

Brysiewicz Adam

Dyrektor Oddziału, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PIB, Oddział w Szczecinie

Żelazo Jan

Żelazo Jan

SGGW;
redaktor „Gospodarka Wodna”;
Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie

Wawer Rafał

Wawer Rafał

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Tokarczyk Tamara

Tokarczyk Tamara

prof. IMGW PIB, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Nachlik Elżbieta

Nachlik Elżbieta

Wiceprzewodnicząca Rady Programowej, Profesor Senior Politechniki Krakowskiej.

Nieznański Piotr

Nieznański Piotr

Dyrektor ds. programów środowiskowych
Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content