IV WODNY OKRĄGŁY STÓŁ – WODA W ROLNICTWIE – SZANSE I ZAGROŻENIA

a

WODNY OKRĄGŁY STÓŁ

2021

Gospodarowanie wodą – wyzwania dla Polski
Wydarzenie z transmisją online

8 września o godz. 11.00 w przestrzeni wrocławskiej Concordii Design HUB odbędzie się Wodny Okrągły Stół przy którym zasiądą eksperci specjalizujący się w tematyce gospodarowania wodą. W czasie dyskusji będą szukać rozwiązań powyższych problemów. Wśród wspomnianych specjalistów znajdują się osoby, które przygotowywały Raport oraz Alerty Wodne, opracowywane przez think tank Open Eyes Economy. Publikacje te wnikliwe przedstawiają analizę sytuacji hydrologicznej w Polsce. Można je znaleźć na stronie https://oees.pl/water-lab/

Debata będzie podzielona na 3 główne sesje, podczas których poruszone zostaną tematy walki z zagrożeniem suszy i powodziami, problematyka gospodarowania zasobami wodnymi w miastach i wsiach oraz przybliżone zostaną programy i polityka wsparcia dla polskich samorządów.

Dyskusję będzie można obejrzeć online za pośrednictwem platformy streamingowej, obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod linkiem: https://live.oees.pl/

Wydarzenie odbywa się w ramach przygotowań do kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia 2021 zaplanowanego na 25-26 października 2021 roku we Wrocławiu – https://www.watercity.cfolks.pl/

MATERIAŁY POKONFERENCYJNE

Publikacja „Gospodarowanie wodą – wyzwanie dla Polski” – opracowanie zaleceń po eksperckim Wodnym Okrągłym Stole, który odbył się 8 września 2021 we Wrocławiu. Publikacja dedykowana jest kongresowi Woda-Miasto-Jakość życia.

Materiały video:

PRELEGENCI

prof. dr hab. Kazimierz Banasik

prof. dr hab. Kazimierz Banasik

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego; IMGW-PIB

prof. dr hab. Marek Degórski

prof. dr hab. Marek Degórski

Zakład Geoekologii i Klimatologii, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Jarosław Dolny

Jarosław Dolny

Radca Prawny

dr. inż. Izabela Godyń

dr. inż. Izabela Godyń

Politechnika Krakowska

prof. dr hab. Jerzy Hausner

prof. dr hab. Jerzy Hausner

Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit i kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia

prof. dr hab. Anna Januchta-Szostak

prof. dr hab. Anna Januchta-Szostak

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej; Wiceprzewodnicząca Rady Programowej kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia

Paweł Jarosiewicz

Paweł Jarosiewicz

Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, Uniwersytet Łódzki

dr Kamil Jawgiel

dr Kamil Jawgiel

Sweco Polska Sp. z o.o.

dr hab. Krzysztof Kochanek, prof. PAN

dr hab. Krzysztof Kochanek, prof. PAN

Instytut Geofizyki, Polska Akademia Nauk

inż. Roman Konieczny

inż. Roman Konieczny

specjalista ds. ograniczania skutków powodzi z wykorzystaniem tzw. metod nietechnicznych

prof. dr hab. Leszek Kuchar

prof. dr hab. Leszek Kuchar

Katedra Matematyki; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz

prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz

Wiceprzewodniczący Rady Programowej kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia

Krzysztof Kutek

Krzysztof Kutek

Dyrektor Pionu Woda, Arcadis Polska

Gabriela Lenartowicz

Gabriela Lenartowicz

Posłanka na Sejm; Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

dr hab. Paweł Licznar, prof. PWr

dr hab. Paweł Licznar, prof. PWr

Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska

dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW

dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW

Uniwersytet Warszawski

dr hab. Piotr Matczak, prof UAM

dr hab. Piotr Matczak, prof UAM

Wydział Socjologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jakub Mazur

Jakub Mazur

Wiceprezydent Wrocławia

prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

Profesor senior Politechniki Krakowskiej; Wiceprzewodnicząca Rady Programowej kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia

Piotr Nieznański

Piotr Nieznański

Doradca zarządu ds. środowiskowych, WWF Polska

prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko

prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko

Katedra Meteorologii, Hydrologii i Gospodarki Wodnej, SGGW, prorektor d/s Nauki

dr inż. Klara Ramm

dr inż. Klara Ramm

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"

dr Ksymena Rosiek

dr Ksymena Rosiek

Katedra Finansów Rozwoju Zrównoważonego; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Małgorzata Tracz

Małgorzata Tracz

Posłanka na Sejm RP; Przewodnicząca Partii Zieloni

dr hab. Iwona Wagner

dr hab. Iwona Wagner

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski

kierownik Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Janusz Zaleski

prof. dr hab. inż. Janusz Zaleski

Wiceprzewodniczący Rady Programowej kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia

prof. dr hab. Maciej Zalewski

prof. dr hab. Maciej Zalewski

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi

Witold Ziomek

Witold Ziomek

Prezes MPWiK we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Jan Żelazo

prof. dr hab. inż. Jan Żelazo

SGGW; Redakcja Gospodarki Wodnej; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych

PARTNERZY WYDARZENIA

Organizatorzy:

KONTAKT

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

ul. ks. I. J. Skorupki 22
31-519 Kraków
kongres@watercity.com.pl , 12 423 76 05

WYDARZENIA REALIZOWANE W RAMACH RUCHU OPEN EYES ECONOMY

 

 

www.oees.pl

Skip to content