a

MIĘDZYNARODOWY KONGRES
MIASTO-WODA-JAKOŚĆ ŻYCIA

25-26 października 2021

Stadion Wrocław – Al. Śląska 1, Wrocław

Kongres skupia się na całości relacji zachodzących między środowiskiem wodnym i środowiskiem miejskim. Niezmiennie ambitnym celem jest wskazanie działań niwelujących lub likwidujących negatywne efekty wzajemnych oddziaływań obu środowisk.

Światowa pandemia nie sprawiła, że wyzwania i zagrożenia związanie z wodną i klimatem zniknęły. Konieczna będzie więc analiza wskazująca złożoność środowiskowych aspektów gospodarki wodnej. Musi ona uwzględniać systemy zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, brać pod uwagę zagrożenia dla źródeł wody, niszczycielską siłą żywiołu, możliwości transportu rzecznego czy ryzyko suszy.

Zobacz nagrania z  Kongresu
„Miasto-Woda-Jakość życia” 2021

WATER
CITY
INDEX
2021

WATER CITY INDEX 2021

Jak co roku zespół ekspertów skupionych wokół Water City Indeks przygotowuje specjalistyczny ranking miast, w którym oceniono rozwój metropolii, dużych i średnich miast w Polsce pod względem efektywności gospodarowania zasobami wody.

 Zapraszamy do zapoznania się z Indeksem z roku 2021. Premiera tegorocznego będzie miała miejsce na Kongresie Economy of a Water City.

PROGRAM

Poniedziałek

25 października 2021

ŚCIEŻKI TEMATYCZNE:

MIASTO: Świadczenia ekosystemów w miastach
WODA: Opady intensywne i miejskie powodzie błyskawiczne
JAKOŚĆ ŻYCIA:  Woda i zdrowie (Blue Health)

Wtorek

26 października 2021

ŚCIEŻKI TEMATYCZNE:

MIASTO: Efekt miejskiej wyspy ciepła i konsekwencje fal upałów
WODA: Nie lej wody niepotrzebnie! Sterowanie popytem i podażą wody w mieście
JAKOŚĆ ŻYCIA: Drogi wodne w Europie: Dunaj

KONTAKT

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

ul. ks. I. J. Skorupki 22
31-519 Kraków
kongres@watercity.com.pl , 12 423 76 05

WYDARZENIA REALIZOWANE W RAMACH RUCHU OPEN EYES ECONOMY

 

 

www.oees.pl

Skip to content