a

MIĘDZYNARODOWY KONGRES
MIASTO-WODA-JAKOŚĆ ŻYCIA

17-18 października 2022

Kongres skupia się na całości relacji zachodzących między środowiskiem wodnym i środowiskiem miejskim. Niezmiennie ambitnym celem jest wskazanie działań niwelujących lub likwidujących negatywne efekty wzajemnych oddziaływań obu środowisk.

Światowa pandemia nie sprawiła, że wyzwania i zagrożenia związanie z wodną i klimatem zniknęły. Konieczna będzie więc analiza wskazująca złożoność środowiskowych aspektów gospodarki wodnej. Musi ona uwzględniać systemy zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, brać pod uwagę zagrożenia dla źródeł wody, niszczycielską siłą żywiołu, możliwości transportu rzecznego czy ryzyko suszy.

PROGRAM

Poniedziałek

17 października 2022

Ścieżki tematyczne:

SESJA OTWARCIA: Obchody 25-lecia powodzi 1000-lecia

MIASTO:  Miasta odporne i przyjazne dla klimatu

WODA:  Efektywne gospodarowanie wodą w mieście

WODA: Zarządzanie wodą w miastach w warunkach kryzysowych

Wtorek

18 października 2022

Ścieżki tematyczne:

SESJA PLENARNA:  

1. Premiera Water City Index

2. Dyskusja nad dokumentem programowym Drugiego Wodnego Okrągłego Stołu

MIASTO:  Woda w architekturze

WODA:  Miejska polityka wodna w praktyce

JAKOŚĆ ŻYCIA:  Edukacja klimatyczna – społeczna odpowiedzialność za wodę

PODCAST „MIASTO-WODA-JAKOŚĆ ŻYCIA”

Posłuchaj podcastu Miasto-Woda-Jakość. Dowiedz się jak woda wpływa na życie miast. Poznaj możliwości i zagrożenia wiążące się z gospodarką wodną. Gwarantujemy – żadnego lania wody!

WATER CITY INDEX 2022

Jak co roku zespół ekspertów skupionych wokół Water City Indeks przygotowuje specjalistyczny ranking miast, w którym oceniono rozwój metropolii, dużych i średnich miast w Polsce pod względem efektywności gospodarowania zasobami wody.

Zapraszamy do zapoznania się z Indeksem z roku 2022. Premiera tegorocznego będzie miała miejsce na Kongresie Miasto-Woda-Jakość życia.

KONTAKT

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

ul. ks. I. J. Skorupki 22
31-519 Kraków
kongres@watercity.com.pl , 12 423 76 05

WYDARZENIA REALIZOWANE W RAMACH RUCHU OPEN EYES ECONOMY

 

 

www.oees.pl

Skip to content