a
Piotr Nieznański
Dyrektor ds. programów środowiskowych Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych

Ekspert i praktyk w zakresie ochrony wód, rewitalizacji i renaturyzacji rzek i  ich dolin oraz ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków. Od 25 lat zaangażowany w inicjowanie i wdrażenie działań i projektów służących ochronie przyrody w największej międzynarodowej organizacji  ochrony przyrody – WWF (od 1998 roku w  Instytucie Ekologii Obszarów Zalewowych w WWF International /WWF Auen Institut) a następnie – od 2001 roku – w WWF Polska gdzie odpowiadał za długofalową strategię działania rzecznictwo i politykę środowiskową oraz kierował  Działem Ochrony Przyrody). Wieloletni przedstawiciel organizacji pozarządowych w międzynarodowych i krajowych gremiach doradczych w zakresie ochrony wód i ochrony przyrody, w tym między innymi: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry, Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Komitety Monitorujące Regionalne Programy Operacyjne, Regionalne Rady Ochrony Przyrody. W latach 2014 – 2018 roku powołany przez Ministra Środowiska do Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Inicjator i lider programów innowacyjnej i sprawczej edukacji ekologicznej jako podstawy Zielonej Gospodarki.  Współinicjator Koalicji “Czas na Odrę”, Koalicji Ratujmy Rzeki , oraz programu edukacji i rozwoju kompetencji „Code For Green” prowadzonej przez Fundację Forum Inicjatyw Społecznych. Ekspert Międzynarodowego Obserwatorium Praw Przyrody (Observatoire international des droits de la nature).  Autor i współautor licznych publikacji z zakresu ochrony przyrody i ochrony wód, w tym:  Atlas terenów zalewowych Odry, podręcznik “Natura 2000 i gospodarka wodna”, koncepcja “Przestrzeń dla rzeki”. Współtwórca filmu „Do ostatniej kropli” w reżyserii Ewy Ewart, nagrodzonego w 2023 roku m.in. Złotą Nimfą na Festiwalu filmowym w Monte Carlo oraz  Grand Prix  Green Film Festiwal.

 

 

Skip to content