Zarejestruj się na Kongres Miasto-Woda-Jakość życia 2024

a
dr inż. Jacek Ossowski
Wiceprzewodniczący Rady Programowej Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia (w latach 2014-2018)

[English version below] Doktor nauk technicznych, hydrogeolog. Wieloletni wykładowca geologii i hydrogeologii na Politechnice Wrocławskiej. Pracował także w uczelniach w Afryce północnej, uczestnicząc jednocześnie w projektach dotyczących eksploatacji oraz ochrony wód podziemnych. m.in., przy finansowanym przez OPEC programie przeciwdziałania procesowi pustynnienia w krajach suchego klimatu (Sudan). Na zlecenie europejskiego funduszu PHARE uczestniczył w projektowaniu rekultywacji zbiorników pouranowych w Czechach, na Węgrzech, w Bułgarii oraz w Estonii. Radny Rady Miejskiej Wrocławia od 2002 r. Wiceprzewodniczący w kadencji 2002-2006 oraz w kadencji 2006–2010. Od stycznia 2009 r. jest Przewodniczącym Rady Miejskiej Wrocławia. Doctor of Technical Science, a geohydrologist. He has been teaching Geology and Hydrogeology at Wrocław University of Science and Technology for many years. He was working at many universities of North Africa as well and was engaged in projects which are relevant to exploitation and protection of underground water, for example a founded by OPEC programme to prevent the countries of dry climate (Sudan) from desertification. At the commission of PHARE (Poland and Hungary: Action for the Restructuring of the Economy), he took part in designing the remediation of depleted uranium tanks in Czech Republic, Hungary, Bulgaria and Estonia. He has been a city councilman of the City Council of Wrocław since 2002. In 2002-2006 and 2006-2010 he was its Vice-Chairman, and since January 2009 he has been the Chairman of the City Council of Wroclaw.

Skip to content