Zarejestruj się na Kongres Miasto-Woda-Jakość życia 2024

a
dr inż. Klara Ramm
Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"

Klara Ramm związana jest z branżą ochrony środowiska, szczególnie gospodarką wodno-ściekową. Jest adiunktem na Politechnice Warszawskiej. Doświadczenie zdobywała w Wodociągach Warszawskich, NFOŚiGW, Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, Veolii. Od 2006 roku współpracuje z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie. Reprezentuje polską branżę wodociągowo-kanalizacyjną w federacji EurEau skupiającej środowisko europejskie sektora, uczestniczy w działaniach na rzecz tworzenia i wdrażania prawa UE wzmacniającego ochronę środowiska, dbając o interes dostawców i odbiorców usług wodociągowych. Klara Ramm realizuje projekty krajowe i międzynarodowe związane z gospodarką wodną, jest członkiem zarządu Misji Horyzontu Europa ds. zdrowych oceanów, mórz, wód przybrzeżnych i śródlądowych, kierownikiem projektu ReNutriWater (Interreg Morza Bałtyckiego) dotyczącego odzysku wody ze ścieków.

Skip to content