IV WODNY OKRĄGŁY STÓŁ – WODA W ROLNICTWIE – SZANSE I ZAGROŻENIA

a
Piotr Voelkel
Założyciel Grupy VOX

Piotr Voelkel co-founder VOX Capital Group, which includes companies operating in related industries, such as manufacturing of construc

Skip to content