a
Tomasz Wojtas
dyrektor Open Eyes Economy Summit Wiceprezes Zarządu Fundacji GAP

(ENGLISH BELOW) Absolwent kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obecnie Wiceprezes Zarządu Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, w której pełni rolę Dyrektora międzynarodowego kongresu Open Eyes Economy Summit. Do 2015 roku Prezes Zarządu Agencji Artystycznej GAP, manager kultury oraz producent wydarzeń kulturalnych. W swoim dorobku posiada m.in.: produkcję albumów muzycznych „Mów spokojniej” Włodka Pawlika i Adama Zagajewskiego; produkcję spektakli teatralnych: „Chopin bez fortepianu”, „Wszyscy byli odwróceni”, „Szapocznikow. Stan nieważkości” we współpracy z Michałem Zadarą; organizację koncertów: Motion Trio i Leszka Możdżera, Arianny Savall z formacją Hirundo Maris. Żywo zainteresowany – poprzez organizację licznych wydarzeń kulturalnych, rozwojem społeczności lokalnej wsi Szalowa, z której pochodzi. Współautor publikacji o dziedzictwie kulturowym rodzinnej miejscowości pt. „Historia pisana pasjami. Szalowianie są zawzięci w dobry sposób: jak coś zaczną, to kończą”.

A graduate of Economy and Public Administration at the University of Economics in Krakow. Currently, Vice-President of the Management Board of the Foundation for Economy and Public Administration, whose main source is the Director of the international congress Open Eyes Economy Summit. Until 2015, President of the Management Board of the GAP Artistic Agency, culture manager and producer of cultural events. His achievements include, among others, the release of music albums “Speak calmly” by Włodek Pawlik and Adam Zagajewski; performances of theater performances: “Chopin without a piano”, “Everyone was turned away”, “Szapocznikow. A State of Weightlessness” in cooperation with Michał Zadara; concerts of players: Motion Trio and Leszek Możdżer, Arianna Savall with the Hirundo Maris formation. Lively harmful – through substances causing cultural effects, side effects in the Szalov environment, from which it results. Co-author of a publication about the cultural heritage of his hometown titled “A history of recorded passion. Szalowian people are fierce in a good way: once they start something, they finish it.”

Skip to content