ZAREJESTRUJ SIĘ NA KONGRES MIASTO-WODA-JAKOŚĆ ŻYCIA

a
Dr Magdalena Worsa-Kozak

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Magdalena Worsa-Kozak jest doktorem nauk o Ziemi z ukończonymi studiami MBA. Zawodowo hydrogeolog, geolog, pracownik naukowy i wykładowca akademicki Politechniki Wrocławskiej. Jest współzałożycielką i obecnie Prezeską Zarządu Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich, cenioną menedżerką interdyscyplinarnych zepołów badawczych i projektów badawczo-rozwojowych z wieloletnim doświadczeniem w zakresie gospodarki wodnej i środowiskowej, górnictwa, circular economy, geologii, hydrogeologii i zrównoważonego zarządzania zasobami. Jest także członkiem Grupy roboczej ds. wód podziemnych przy Komisji Economicznej ds. Europy ONZ oraz członkiem Państwowej Rady Gospodarki Wodnej przy Ministrze Infrastruktury. Dr Worsa-Kozak posiada bogate doświadczenie w negocjacjach, rozwoju biznesu, zarządzaniu projektami, ochronie praw własności intelektualnej oraz międzynarodowej współpracy badawczo-rozwojowej. Piętnaście lat pracy w sektorze górnictwa i metali w Polsce pozwoliło jej na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu gospodarki wodnej w przemyśle górniczym i sektorze surowcowym. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych i kilkuset opracowań użytkowych (ekspertyz, dokumentacji, projektów, raportów) z zakresu szeroko pojętych nauk o Ziemi oraz górnictwa i geologii.
W ostatnich latach jest liderką zespołu Geosciene Digital Mining Centre na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej oraz mentorką dla młodych profesjonalistów w hydrogeologii i górnictwie. Ponadto jest kierownikiem międzynarodowego projektu edukacyjnego MEITIM (Master in Entrepreneurship, Innovation and Technology Integration in Mining) (www.meitim.eu) oraz koordynatorką międzynarodowego projektu badaczego dotyczącego odzysku pierwiastków krytycznych z wód podziemnych – BrineRIS (Brines of RIS countries as a source of critical raw materials and energy supply) współfinansowanego przez EIT RawMaterials (brineris.pwr.edu.pl).

 

Skip to content