a
Witold Ziomek
Prezes Zarządu MPWiK we Wrocławiu

(ENGLISH BELOW) Witold Ziomek jest od 2017 roku Prezesem Zarządu Miejskiej Spółki Akcyjnej Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK S.A.) we Wrocławiu. Przed awansem na stanowisko Prezesa Zarządu przez 10 lat pełnił funkcję Wiceprezesa Spółki i był odpowiedzialny za wszystkie funkcje finansowe, usługi IT, inwestycje kapitałowe, zarządzanie aktywami i relacje z klientami. W tym okresie MPWiK Wrocław z sukcesem zorganizowało system finansowania łączący dotacje UE i pożyczkę EBI oraz zrealizowało program inwestycyjny o wartości ponad 1,5 miliarda złotych – największy projekt w swojej historii. Przed związaniem się z sektorem publicznym Witold Ziomek przez 20 lat był zatrudniony w firmach sektora prywatnego zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje: trzyletni kontrakt inżynieryjny w Tokio, stanowisko kierownicze w warszawskiej firmie doradztwa finansowego specjalizującej się w transakcjach M&A oraz stanowisko dyrektora finansowego w międzynarodowej firmie z siedzibą we Wrocławiu. Włada w pełni językiem angielskim. Witold Ziomek jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki, a następnie uzyskał tytuł MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Prywatnie Ziomek jest wielkim fanem rywalizacji sportowej i miłośnikiem narciarstwa. Interesuje się także fotografią.

Witold Ziomek has been the President of the Management Board of Municipal Waterworks and Sewerage Joint Stock Company (MPWiK S.A.) in Wroclaw since 2017. Prior to being promoted to CEO he held the position of Vice President of the Company for 10 years and was responsible for all the finance functions, IT services, capital investment, asset management and customer relationship. During that period MPWiK Wroclaw successfully arranged the financing scheme that combined the EU grants and the EIB loan and executed an investment programme worth over 1.5 billion PLN – the biggest project in its history. Prior to becoming involved in the public sector, Witold Ziomek had been employed for 20 years by private sector companies both in Poland and abroad. Among his work experience are: a three-year engineering contract in Tokyo, a management position in a Warsaw-based financial advisory firm specialising in M&A transactions as well as a position of the finance director in an international company based in Wroclaw, Poland. He is fully proficient in English. Witold Ziomek graduated from Wrocław University of Science and Technology, the Faculty of Electronics and subsequently obtained an MBA degree at Wroclaw University of Economics. In his private life Ziomek is a big fan of sport competitions and a ski enthusiast. He also has a keen interest in photography.

Skip to content