a

MIĘDZYNARODOWY KONGRES
MIASTO-WODA-JAKOŚĆ ŻYCIA

24-25 września 2018

Wrocławskie Centrum Kongresowe – Hala Stulecia ul. Wystawowa 1

W ostatnich latach coraz częściej dostrzega się wagę zieleni w przestrzeni miejskiej. Coraz więcej miast podejmuje wysiłek, aby nie tylko chronić istniejące tereny zielone, ale także aby tworzyć ich coraz więcej. Takie miejsca są gwarancją podnoszenia jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju skomplikowanego systemu, jakim jest miasto.

Aby spełniać swoją funkcję – kojącego krajobrazu, relaksującego otoczenia czy w końcu elementu poprawiającego jakość powietrza – rośliny potrzebują wody. Bez niej nie ma życia, jest kluczowym elementem rozwoju każdej cywilizacji, a jednocześnie zasobem niezwykle cennym, deficytowym, nie wszędzie jednakowo dostępnym, przez co warto rozważnie nią gospodarować. Polska jest krajem, w którym – w porównaniu z innymi państwami Europy – zasoby wody są małe i należy je chronić w sposób szczególny.

Głównym celem kongresu jest zwrócenie uwagi na fakt, że aby harmonijnie się rozwijać, miasta muszą znaleźć sposób na zrównoważenie zazieleniania przestrzeni miejskich i wykorzystania wody. Rola rzeki czy innego źródła tego surowca w ich życiu jest nie do przecenienia – to niezwykle ważny element środowiska i gospodarki, ale też miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Efektywniejsze i skuteczniejsze w budowaniu nowoczesnych metropolii jest myślenie o nich w barwach zielono-niebieskich, bowiem woda ma nawet większy niż zieleń wpływ na rozwój miasta przyjaznego mieszkańcom.

Zobacz materiały z  Kongresu
„Miasto-Woda-Jakość życia” 2018

Dzień pierwszy 24 września 2018

Sesja otwarcia:

dr Winston Yu – International Water Management Institute, Bank Światowy
„Building Water Security for Resilient Economies” zobacz prezentację


prof. dr hab. Janusz Zaleski – Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu
„Doświadczenia wrocławskie we współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi po powodzi 1997 roku – historia odbudowy i rozwoju gospodarczego”  zobacz prezentację


prof. Uri Shamir – Professor Emeritus, Technion
„Water and quality of life in cities” zobacz prezentację


Blok: MIASTO

prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz – Polska Akademia Nauk, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu
„Zmiany klimatu i ich skutki dla zasobów wodnych, miast i jakości życia”  zobacz prezentację


Sesja inspiracyjna: Miasta niebiesko-zielone
Wrocław – Wojciech Kaczkowski – Dyrektor Wydziału Inżynierii Miejskiej, Urząd Miejski Wrocławia  zobacz prezentację
Łódź – dr Tomasz Jurczak – Uniwersytet Łódzki
Bydgoszcz – Maria Wasiak – Zastępca Prezydenta Bydgoszczy


Blok: WODA

Andy Blackhall – Director of Corporate Growth Strategy WRc
„Effective water and waste water loss management strategies, essential for a resilient city” zobacz prezentację


dr Guy Alaerts – Institute for Water Education
„Review of the institutional framework for water management” zobacz prezentację


Sesja inspiracyjna: Gospodarowanie wodą w miastach
Ed Anker – Climate Campus Initiative zobacz prezentację
prof. PWr. dr hab. inż. Paweł Licznar – Politechnika Wrocławska zobacz prezentację
dr inż. Tadeusz Rzepecki – Prezes Zarządu, Tarnowskie Wodociągi zobacz prezentację


Porozmawiajmy o: Zarządzanie gospodarką wodną: powinno być zintegrowane czy scentralizowane?
Wojciech Skowyrski – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą, Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” zobacz prezentację vs prof. dr hab. Janusz Zaleski – Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu


Blok: JAKOŚĆ ŻYCIA

Grzegorz Gruca – Wiceprezes Zarządu, Polska Akcja Humanitarna
„Zarządzanie zasobami wodnymi podczas kryzysów humanitarnych” zobacz prezentację


dr Paul Depla – burmistrz Bredy
„City of Breda, water as a catalyst for inner city (re)development” zobacz prezentację


Sesja inspiracyjna: Woda i powietrze a jakość życia w mieście
Piotr Górnik – Dyrektor ds. Energetyki Cieplnej, Fortum Power and Heat Polska zobacz prezentację
dr Dorota Jopek – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zobacz prezentację
dr Krzysztof Nawratek – University of Sheffield
dr Aleksander Wolski – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach zobacz prezentację

Dzień drugi 25 września 2018

Sesja plenarna

Vladimir Kendrovski – Światowa Organizacja Zdrowia
„Flooding: managing health risks in the WHO European Region” zobacz prezentację


Sesja inspiracyjna: Miasta, gospodarka wodna i gospodarka o obiegu zamkniętym w politykach finansowania MIF-ów
dr Sebastian Hyzyk – Europejski Bank Inwestycyjny zobacz prezentację
dr Håkan Tropp – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zobacz prezentację
Elisa Muzzini –Bank Rozwoju Rady Europy zobacz prezentację


Blok: WODA

Rémy Tourment – IRSTEA Lyon
„Flood protection in an urban environment: innovations and new tendencies (techniques, knowledge and management)” zobacz prezentację


Sesja inspiracyjna: Strategie redukcji ryzyka powodziowego
prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik – Politechnika Krakowska zobacz prezentację
prof. IMGW-PIB dr hab. inż. Andrzej Tiukało – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział we Wrocławiu zobacz prezentację
dr Ryszard Kosierb – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Dyrektor Oddziału we Wrocławiu, Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem


Blok: JAKOŚĆ ŻYCIA

Tomasz Strzelecki – Dyrektor ds. rozwoju SUEZ Polska
„Partnerstwo publiczno-prywatne – efektywne narzędzie do zapewnienia finansowania oraz transferu know-how w gospodarce wodno-ściekowej” zobacz prezentację


dr Paweł Chudziński – Prezes Zarządu, Aquanet
„Dylematy zarządcze i etyczne w kreowaniu polityki dostaw wody” zobacz prezentację


Blok: MIASTO

dr hab. Anna Januchta-Szostak – Politechnika Poznańska
„Miasto przyjazne wodzie” zobacz prezentację


prof. Hans Reiner Boehm – TU Darmstadt
„Room for the river – preventive flood management by trans-border spatial planning in European river catchments” zobacz prezentację


Sesja inspiracyjna: Miasto nadwodne
dr Grzegorz Jankowski – Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. inż. Piotr Lorens –Politechnika Gdańska 
Wouter Vos – Director International Liveable Cities zobacz prezentację
Szymon Tumielewicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Środowiska


Blok: WODA

Daniel Goedbloed – WaterNet, City of Amsterdam
„Amsterdam Rainproof – A network approach to prepare the city for heavy downpours”  zobacz prezentację


prof. dr hab. Stanisław Staśko – Uniwersytet Wrocławski
„Wysokie zasoby wód podziemnych w otoczeniu miasta jako uzupełniające źródło wód” zobacz prezentację


Sesja inspiracyjna: Żegluga śródlądowa na polskich rzekach na przykładzie Odry
mgr inż. kpt. ż. ś. Kasper Jędrzychowski – Nadzór Wodny, Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” 
prof. UR dr hab. Krzysztof Świerkosz – Uniwersytet Wrocławski zobacz prezentację
Rafał Zahorski – Pełnomocnik Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zobacz prezentację


Porozmawiamy o: Retencjonowanie wód opadowych w mieście
prof. dr hab. inż. Józef Dziopak – Politechnika Rzeszowska zobacz prezentację vs inż. Dymitr Petrow-Ganew – Herrenknecht


Sesja zamknięcia

prof. dr hab. Jerzy Hausner – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Przewodniczący Rady Programowej OEES zobacz prezentację zobacz film

PROGRAM

Poniedziałek

24 wrzesnia 2018

Miasto: Miasta niebiesko-zielone Woda: Niezbędny zasób do funkcjonowania miasta Jakość życia: Woda i jakość życia

Wtorek

25 września 2022

Miasto: Urban Water Planning Woda: Zagrożenia stwarzane przez nadmiar wody Jakość życia: Edukacja i środowisko

KONTAKT

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

ul. ks. I. J. Skorupki 22
31-519 Kraków
kongres@watercity.com.pl , 12 423 76 05

WYDARZENIA REALIZOWANE W RAMACH RUCHU OPEN EYES ECONOMY

 

 

www.oees.pl

Skip to content