a
Magdalena Worsa-Kozak
Prezeska Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich, Politechnika Wrocławska

Magdalena Worsa-Kozak jest doktorem nauk o Ziemi z ukończonymi studiami MBA. Zawodowo hydrogeolog, geolog, pracownik naukowy i wykładowca akademicki Politechniki Wrocławskiej. Jest współzałożycielką i obecnie Prezeską Zarządu Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich, cenioną menedżerką interdyscyplinarnych zepołów badawczych i projektów badawczo-rozwojowych z wieloletnim doświadczeniem w zakresie gospodarki wodnej i środowiskowej, górnictwa, circular economy, geologii, hydrogeologii i zrównoważonego zarządzania zasobami. Jest także członkiem Grupy roboczej ds. wód podziemnych przy Komisji Economicznej ds. Europy ONZ oraz członkiem Państwowej Rady Gospodarki Wodnej przy Ministrze Infrastruktury. Dr Worsa-Kozak posiada bogate doświadczenie w negocjacjach, rozwoju biznesu, zarządzaniu projektami, ochronie praw własności intelektualnej oraz międzynarodowej współpracy badawczo-rozwojowej. Piętnaście lat pracy w sektorze górnictwa i metali w Polsce pozwoliło jej na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu gospodarki wodnej w przemyśle górniczym i sektorze surowcowym. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych i kilkuset opracowań użytkowych (ekspertyz, dokumentacji, projektów, raportów) z zakresu szeroko pojętych nauk o Ziemi oraz górnictwa i geologii.
W ostatnich latach jest liderką zespołu Geosciene Digital Mining Centre na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej oraz mentorką dla młodych profesjonalistów w hydrogeologii i górnictwie. Ponadto jest kierownikiem międzynarodowego projektu edukacyjnego MEITIM (Master in Entrepreneurship, Innovation and Technology Integration in Mining) (www.meitim.eu) oraz koordynatorką międzynarodowego projektu badaczego dotyczącego odzysku pierwiastków krytycznych z wód podziemnych – BrineRIS (Brines of RIS countries as a source of critical raw materials and energy supply) współfinansowanego przez EIT RawMaterials (brineris.pwr.edu.pl).

ALL SPEAKERS

Katarzyna Podlewska

Katarzyna Podlewska

Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu
Miasta Poznania, członkini IARP

Petra Martinková

Petra Martinková

Doradca Zarządu ds. Środowiska, Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, Program
Code For Blue

Piotr Nieznański

Piotr Nieznański

Doradca Zarządu ds. Środowiska, Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, Program
Code For Blue

Jan Przybyłek

Jan Przybyłek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział nauk Geograficznych i Geologicznych
Instytut Geologii

Grzegorz Synowiec

Grzegorz Synowiec

Zastępca Dyrektora Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia

Constantin Radu Gogu

Constantin Radu Gogu

Wiceprzewodniczący Grupy ds. Zarządzania Wodami Podziemnymi – Międzynarodowego Stowarzyszenia Wodnego (IWA), Uniwersytet Techniczny Inżynierii Lądowej w Bukareszcie

Lidzbarski Mirosław

Lidzbarski Mirosław

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB ds. państwowej służby hydrogeologicznej
Zastępca Dyrektora Oddziału Geologii Morza w Gdańsku PIG-PIB

Skubała Piotr

Skubała Piotr

Profesor nauk biologicznych, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Corvini Philippe

Corvini Philippe

School of Life Sciences at the University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (FHNW)

Smol Marzena

Smol Marzena

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Gałusek Łukasz

Gałusek Łukasz

Zastępca dyrektora ds. programowych w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie

Krauze Kinga

Krauze Kinga

Adiunkt w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN.

Jasikowska Katarzyna

Jasikowska Katarzyna

prof. UJ – socjolożka i  akademicka aktywistka klimatyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim

Orłowska Justyna

Orłowska Justyna

Doktor socjologii ze specjalizacją z antropologii zmian klimatu uzyskaną w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Bondaruk Jan

Bondaruk Jan

Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa

Gałusek Łukasz

Halicka Beata

Historyczka i kulturoznawczyni na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content