a
Piotr Nieznański
Doradca Zarządu ds. Środowiska, Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, Program Code For Blue

(PL) Ekspert i praktyk w zakresie ochrony wód, rewitalizacji i renaturyzacji rzek i  ich dolin oraz ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków. Inicjator i lider programów innowacyjnej i sprawczej edukacji ekologicznej jako podstawy Zielonej Gospodarki.  Współinicjator Koalicji “Czas na Odrę”, Koalicji Ratujmy Rzeki , oraz programu edukacji i rozwoju kompetencji „Code For Green” prowadzonej przez Fundację Forum Inicjatyw Społecznych. Ekspert Międzynarodowego Obserwatorium Praw Przyrody (Observatoire international des droits de la nature).  Od 25 lat zaangażowany w inicjowanie i wdrażenie działań i projektów służących ochronie przyrody w największej międzynarodowej organizacji  ochrony przyrody – WWF (od 1998 roku w  Instytucie Ekologii Obszarów Zalewowych w WWF Niemcy /WWF Auen Institut) a następnie – od 2001 roku w WWF Polska gdzie odpowiadał za długofalową strategię działania rzecznictwo i politykę środowiskową oraz kierował  Działem Ochrony Przyrody). Wieloletni przedstawiciel organizacji pozarządowych w międzynarodowych i krajowych gremiach doradczych w zakresie ochrony wód i ochrony przyrody, w tym między innymi: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry, Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Komitety Monitorujące Regionalne Programy Operacyjne, Regionalne Rady Ochrony Przyrody. Od 2014 do 2018 roku powołany przez Ministra Środowiska do Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu ochrony przyrody i ochrony wód, w tym:  Atlas terenów zalewowych Odry, podręcznik “Natura 2000 i gospodarka wodna”, koncepcja “Przestrzeń dla rzeki”. Współtwórca filmu „Do ostatniej kropli” w reżyserii Ewy Ewart, nagrodzonego w 2023 roku m.in. Złotą Nimfą na Festiwalu filmowym w Monte Carlo oraz  Grand Prix  Green Film Festiwal.

 

(EN) Expert and practitioner in the initiation and implementation of nature conservation measures, in particular the revitalisation and renaturalization of surface waters and the protection of endangered habitats and species. Initiator and leader of projects in the field of water protection, including ecologically oriented flood protection, creation and management of protected areas, as well as innovative and systemic environmental education as a basis for the Green Economy.  Expert of the International Observatory for the Rights of Nature (Observatoire international des droits de la nature).  Involved in the initiation and implementation of conservation activities and projects at WWF for 25 years. Initially (since 1998) in the Institute of Floodplain Ecology at WWF Germany (WWF Auen Institut) and then – since 2001 – at WWF Poland where he was responsible for long-term action strategy, nature conservation, advocacy and environmental policy. Co-initiator of the coalition “Time for Oder”, the coalition Save the Rivers , and the education and competence development programme “Code For Green”. Currently an independent expert, founder of the Terra consulting company, environmental advisor to the Board of the WWF Poland Foundation and the Social Initiatives Forum Foundation.  Long-time representative of NGOs in international and national advisory bodies in the field of water protection and nature conservation, including among others: National Water Management Authority, International Commission for the Protection of the Oder River, Monitoring Committee of the Operational Programme Infrastructure and Environment, Monitoring Committees of Regional Operational Programmes, Regional Nature Conservation Councils. From 2014 to 2018 appointed by the Minister of Environment to the State Council for Environmental Protection. Author of numerous publications on nature conservation and water protection, including:  Atlas of the floodplains of the Oder River, manual “Natura 2000 and water management”, concept “Space for the river”. Co-creator of the film “Until the Last Drop,” directed by Ewa Ewart, awarded the 2023 Golden Nymph Award at the Monte Carlo Film Festival and the Green Film Festival Grand Prix.

ALL SPEAKERS

Katarzyna Podlewska

Katarzyna Podlewska

Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu
Miasta Poznania, członkini IARP

Petra Martinková

Petra Martinková

Doradca Zarządu ds. Środowiska, Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, Program
Code For Blue

Jan Przybyłek

Jan Przybyłek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział nauk Geograficznych i Geologicznych
Instytut Geologii

Grzegorz Synowiec

Grzegorz Synowiec

Zastępca Dyrektora Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia

Constantin Radu Gogu

Constantin Radu Gogu

Wiceprzewodniczący Grupy ds. Zarządzania Wodami Podziemnymi – Międzynarodowego Stowarzyszenia Wodnego (IWA), Uniwersytet Techniczny Inżynierii Lądowej w Bukareszcie

Lidzbarski Mirosław

Lidzbarski Mirosław

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB ds. państwowej służby hydrogeologicznej
Zastępca Dyrektora Oddziału Geologii Morza w Gdańsku PIG-PIB

Skubała Piotr

Skubała Piotr

Profesor nauk biologicznych, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Corvini Philippe

Corvini Philippe

School of Life Sciences at the University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (FHNW)

Smol Marzena

Smol Marzena

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Gałusek Łukasz

Gałusek Łukasz

Zastępca dyrektora ds. programowych w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie

Krauze Kinga

Krauze Kinga

Adiunkt w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN.

Jasikowska Katarzyna

Jasikowska Katarzyna

prof. UJ – socjolożka i  akademicka aktywistka klimatyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim

Orłowska Justyna

Orłowska Justyna

Doktor socjologii ze specjalizacją z antropologii zmian klimatu uzyskaną w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Bondaruk Jan

Bondaruk Jan

Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa

Gałusek Łukasz

Halicka Beata

Historyczka i kulturoznawczyni na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content