IV WODNY OKRĄGŁY STÓŁ – WODA W ROLNICTWIE – SZANSE I ZAGROŻENIA

a
Mateusz Balcerowicz
Zastępca Prezesa PGW Wody Polskie ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą

Mateusz Balcerowicz

Od stycznia 2024 r. zastępca prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Odpowiada za planowanie, inwestycje, utrzymanie wód Skarbu Państwa w Polsce, w tym za zagadnienia powodzi i suszy. Kierował departamentem zasobów wodnych w Ministerstwie Środowiska, wcześniej zdobywał doświadczenie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim m.in. jako kierownik wydziału bezpieczeństwa powodziowego. Pracował także jako zastępca dyrektora departamentu współpracy międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury oraz dyrektor departamentu innowacji w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowo Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego/ Narodowego Banku Polskiego i Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Sprawował funkcję redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Gospodarka Wodna” oraz zasiadał w radach naukowych IMGW oraz IUNG. Zwolennik podejścia projektowego i zadaniowego w pracy administracji.

 

ALL SPEAKERS

Piniewski Mikołaj

Piniewski Mikołaj

Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szalińska van Overdijk Ewa

Szalińska van Overdijk Ewa

Katedra Ochrony Środowiska
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Brysiewicz Adam

Brysiewicz Adam

Dyrektor Oddziału, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PIB, Oddział w Szczecinie

Żelazo Jan

Żelazo Jan

SGGW;
redaktor „Gospodarka Wodna”;
Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie

Wawer Rafał

Wawer Rafał

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Tokarczyk Tamara

Tokarczyk Tamara

prof. IMGW PIB, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Nachlik Elżbieta

Nachlik Elżbieta

Wiceprzewodnicząca Rady Programowej, Profesor Senior Politechniki Krakowskiej.

Nieznański Piotr

Nieznański Piotr

Dyrektor ds. programów środowiskowych
Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content