IV WODNY OKRĄGŁY STÓŁ – WODA W ROLNICTWIE – ZAGROŻENIA I SZANSE

a
prof. dr hab. Ryszard Błażejewski
Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Polski inżynier środowiska, emerytowany od 2019 roku. Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu z magisterium w melioracji wodnych (1973) oraz doktorat z hydrauliki i hydrologii inżynierskiej w Moskwie (1978). Habilitację uzyskał w 1991 roku na Politechnice Krakowskiej, a tytuł profesora nauk technicznych przyznano mu w 2001 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Jego badania przed 1991 rokiem obejmowały hydraulikę dolnego stanowiska budowli wodnych, a później skupił się na sanitacji wsi, oczyszczalniach ścieków, systemach kanalizacyjnych, sedymentacji i gospodarce wodami opadowymi. Dorobek naukowy obejmuje 116 rekordów w bazie Google Scholar, indeks Hirscha wynoszący 12 oraz 779 cytowań. Jest autorem około 200 artykułów, 8 książek i skryptów, posiada 3 patenty oraz był promotorem 9 prac doktorskich i 151 magisterskich.

Poza nauką, angażuje się społecznie, pełniąc funkcje w Komitecie Inżynierii Środowiska PAN, Komisji Klimatu, Zasobów Wodnych i Ochrony Powietrza przy Oddziale PAN w Poznaniu, oraz jako wiceprezes ds. naukowych Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Wielkopolsce. Dodatkowo, był ekspertem NIK ds. awarii kolektorów pod dnem Wisły w Warszawie.

ALL SPEAKERS

Żelazo Jan

Żelazo Jan

SGGW;
redaktor „Gospodarka Wodna”;
Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie

Wawer Rafał

Wawer Rafał

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Tokarczyk Tamara

Tokarczyk Tamara

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy we Wrocławiu

Nachlik Elżbieta

Nachlik Elżbieta

Wiceprzewodnicząca Rady Programowej, Profesor Senior Politechniki Krakowskiej.

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content