a
prof. dr hab. Ryszard Błażejewski
Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Polski inżynier środowiska, emerytowany od 2019 roku. Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu z magisterium w melioracji wodnych (1973) oraz doktorat z hydrauliki i hydrologii inżynierskiej w Moskwie (1978). Habilitację uzyskał w 1991 roku na Politechnice Krakowskiej, a tytuł profesora nauk technicznych przyznano mu w 2001 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Jego badania przed 1991 rokiem obejmowały hydraulikę dolnego stanowiska budowli wodnych, a później skupił się na sanitacji wsi, oczyszczalniach ścieków, systemach kanalizacyjnych, sedymentacji i gospodarce wodami opadowymi. Dorobek naukowy obejmuje 116 rekordów w bazie Google Scholar, indeks Hirscha wynoszący 12 oraz 779 cytowań. Jest autorem około 200 artykułów, 8 książek i skryptów, posiada 3 patenty oraz był promotorem 9 prac doktorskich i 151 magisterskich.

Poza nauką, angażuje się społecznie, pełniąc funkcje w Komitecie Inżynierii Środowiska PAN, Komisji Klimatu, Zasobów Wodnych i Ochrony Powietrza przy Oddziale PAN w Poznaniu, oraz jako wiceprezes ds. naukowych Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Wielkopolsce. Dodatkowo, był ekspertem NIK ds. awarii kolektorów pod dnem Wisły w Warszawie.

ALL SPEAKERS

Piniewski Mikołaj

Piniewski Mikołaj

Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szalińska van Overdijk Ewa

Szalińska van Overdijk Ewa

Katedra Ochrony Środowiska
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Brysiewicz Adam

Brysiewicz Adam

Dyrektor Oddziału, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PIB, Oddział w Szczecinie

Żelazo Jan

Żelazo Jan

SGGW;
redaktor „Gospodarka Wodna”;
Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie

Wawer Rafał

Wawer Rafał

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Tokarczyk Tamara

Tokarczyk Tamara

prof. IMGW PIB, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Nachlik Elżbieta

Nachlik Elżbieta

Wiceprzewodnicząca Rady Programowej, Profesor Senior Politechniki Krakowskiej.

Nieznański Piotr

Nieznański Piotr

Dyrektor ds. programów środowiskowych
Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content