Zarejestruj się na Kongres Miasto-Woda-Jakość życia 2024

a
Prof. dr hab. inż. Jan Żelazo
SGGW; redaktor „Gospodarka Wodna”; Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie

Emerytowany profesor Katedry Budownictwa Wodnego SGGW. Specjalizuje się w zagadnieniach inżynierii wodnej i ochrony środowiska, a w szczególności:

  • opisie przebiegu procesów zachodzących w korytach rzek,
  • kompleksowych studiach i badaniach dla zagospodarowania rzek,
  • ochronie przed powodzią,
  • zagospodarowaniu rzek i dolin z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska,
  • ocenie oddziaływania inwestycji wodnych na środowisko,

Aktywnie współpracował z różnymi instytucjami zajmującymi się problematyką inżynierii i gospodarki wodnej oraz ochrony środowiska. Jest autorem licznych publikacji naukowych i dydaktycznych oraz opracowań niepublikowanych z zakresu hydrauliki koryt rzecznych, zagospodarowania rzek, ochrony przed powodzią, ochrony środowiska Wspólnie ze współpracownikami opracował zasady regulacji małych rzek z uwzględnieniem potrzeb ochrony środowiska oraz podstawy renaturyzacji rzek.

ALL SPEAKERS

Kotowski Wiktor

Kotowski Wiktor

Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warszawski

Ramm Klara

Ramm Klara

Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie”

Piniewski Mikołaj

Piniewski Mikołaj

Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szalińska van Overdijk Ewa

Szalińska van Overdijk Ewa

Katedra Ochrony Środowiska
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Brysiewicz Adam

Brysiewicz Adam

Dyrektor Oddziału, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PIB, Oddział w Szczecinie

Wawer Rafał

Wawer Rafał

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Tokarczyk Tamara

Tokarczyk Tamara

prof. IMGW PIB, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Wiatkowski Mirosław

Wiatkowski Mirosław

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Nachlik Elżbieta

Nachlik Elżbieta

Wiceprzewodnicząca Rady Programowej, Profesor Senior Politechniki Krakowskiej.

Nieznański Piotr

Nieznański Piotr

Dyrektor ds. programów środowiskowych
Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content