IV WODNY OKRĄGŁY STÓŁ – WODA W ROLNICTWIE – ZAGROŻENIA I SZANSE

a
dr Ilona Biedroń
Fundacja Hektary dla Natury

Ilona Biedroń – doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska specjalizująca się w zarządzaniu zasobami wodnymi, w tym ochronie wód. Przedstawicielka Zarządu Fundacji Hektary Dla Natury/Zdrowa rzeka. Koordynatorka projektu WaterLANDS w Centrum Ochrony Mokradeł. Niezależna ekspertka. Posiada ponad 20letnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu gospodarki wodnej. Pod jej kierunkiem opracowano m.in. Krajowy program renaturyzacji wód powierzchniowych. Kierownik i opiekun merytoryczny projektu podcastowego Zdrowa rzeka. Współinicjatorka Rzecznej Szkoły. Autorka i współautorka ponad dwudziestu recenzowanych publikacji naukowych i szeregu publikacji popularnonaukowych. Wyróżniona w 2023 roku nagrodą PotamON – Przyjaciel rzek, za swoją działalność w zakresie ochrony wód w Polsce.

ALL SPEAKERS

Żelazo Jan

Żelazo Jan

SGGW;
redaktor „Gospodarka Wodna”;
Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie

Wawer Rafał

Wawer Rafał

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Tokarczyk Tamara

Tokarczyk Tamara

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy we Wrocławiu

Nachlik Elżbieta

Nachlik Elżbieta

Wiceprzewodnicząca Rady Programowej, Profesor Senior Politechniki Krakowskiej.

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content