a
dr Ilona Biedroń
Fundacja Zdrowa Rzeka

Ilona Biedroń – doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska specjalizująca się w zarządzaniu zasobami wodnymi, w tym ochronie wód. Przedstawicielka Zarządu Fundacji Hektary Dla Natury/Zdrowa rzeka. Koordynatorka projektu WaterLANDS w Centrum Ochrony Mokradeł. Niezależna ekspertka. Posiada ponad 20letnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu gospodarki wodnej. Pod jej kierunkiem opracowano m.in. Krajowy program renaturyzacji wód powierzchniowych. Kierownik i opiekun merytoryczny projektu podcastowego Zdrowa rzeka. Współinicjatorka Rzecznej Szkoły. Autorka i współautorka ponad dwudziestu recenzowanych publikacji naukowych i szeregu publikacji popularnonaukowych. Wyróżniona w 2023 roku nagrodą PotamON – Przyjaciel rzek, za swoją działalność w zakresie ochrony wód w Polsce.

ALL SPEAKERS

Piniewski Mikołaj

Piniewski Mikołaj

Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szalińska van Overdijk Ewa

Szalińska van Overdijk Ewa

Katedra Ochrony Środowiska
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Brysiewicz Adam

Brysiewicz Adam

Dyrektor Oddziału, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PIB, Oddział w Szczecinie

Żelazo Jan

Żelazo Jan

SGGW;
redaktor „Gospodarka Wodna”;
Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie

Wawer Rafał

Wawer Rafał

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Tokarczyk Tamara

Tokarczyk Tamara

prof. IMGW PIB, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Nachlik Elżbieta

Nachlik Elżbieta

Wiceprzewodnicząca Rady Programowej, Profesor Senior Politechniki Krakowskiej.

Nieznański Piotr

Nieznański Piotr

Dyrektor ds. programów środowiskowych
Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content