Zarejestruj się na Kongres Miasto-Woda-Jakość życia 2024

a
Dr inż. Adam Brysiewicz
Dyrektor Oddziału, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PIB, Oddział w Szczecinie

Doktor Adam Brysiewicz jest doświadczonym pracownikiem naukowym i ekspertem w dziedzinie biologii wód, specjalizującym się w hydrobiologii, różnorodności biologicznej oraz ochronie środowiska wodnego. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Oddziału Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego – Państwowego Instytutu Badawczego (ITP-PIB) w Szczecinie, gdzie również działa jako Adiunkt. Doktor Brysiewicz jest autorem i współautorem ponad 100 artykułów naukowych, 21 rozdziałów w monografiach naukowych oraz 2 monografii naukowych. Ponadto, jest uczestnikiem i wykonawcą w kilkunastu projektach badawczych, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Jego zainteresowania naukowe obejmują hydrobiologię, różnorodność biologiczną, gatunki inwazyjne, małą retencję wodną, ochronę i restytucję środowiska, wpływ zmian klimatu na ekosystemy wodne, a także jakość i zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Doktor Brysiewicz angażuje się również w działalność społeczno-naukową, będąc członkiem wielu prestiżowych organizacji naukowych, takich jak European Pond Conservation Network (EPCN) czy European Ichthyological Society. Ponadto, aktywnie uczestniczy w redakcjach naukowych, pełniąc funkcje takie jak Managing Editor w czasopiśmie Journal of Water and Land Development oraz Associate Editor w Frontiers in Freshwater Science.

ALL SPEAKERS

Kotowski Wiktor

Kotowski Wiktor

Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warszawski

Ramm Klara

Ramm Klara

Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie”

Piniewski Mikołaj

Piniewski Mikołaj

Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szalińska van Overdijk Ewa

Szalińska van Overdijk Ewa

Katedra Ochrony Środowiska
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Żelazo Jan

Żelazo Jan

SGGW;
redaktor „Gospodarka Wodna”;
Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie

Wawer Rafał

Wawer Rafał

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Tokarczyk Tamara

Tokarczyk Tamara

prof. IMGW PIB, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Wiatkowski Mirosław

Wiatkowski Mirosław

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Nachlik Elżbieta

Nachlik Elżbieta

Wiceprzewodnicząca Rady Programowej, Profesor Senior Politechniki Krakowskiej.

Nieznański Piotr

Nieznański Piotr

Dyrektor ds. programów środowiskowych
Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content