IV WODNY OKRĄGŁY STÓŁ – WODA W ROLNICTWIE – ZAGROŻENIA I SZANSE

a
prof. URK dr hab. inż. Leszek Książek
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Zatrudniony jest w Katedrze Inżynierii Wodnej i Geotechniki, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. W roku 1994 odbył 9-cio miesięczny staż naukowy w Wageningen Agricultural University oraz WL Delft Hydraulics, Niderlandy a także w 2004 r. staż naukowy w National Center for Computational Hydroscience and Engineering, The University of Mississipii, USA.

Obszar badań naukowych obejmuje przepływy w korytach otwartych, inżynierię rzeczną i ekohydraulikę, które ukierunkowane są na procesy morfologiczne, warunki równowagi hydrodynamicznej w rzekach, ochronę przeciwpowodziową, kształtowanie się siedlisk dla organizmów wodnych oraz przepływ środowiskowy. W pracy wykorzystuje możliwości zarówno modelowania fizycznego jak i modelowania numerycznego stosując modele jedno-, dwu- i trójwymiarowe jako narzędzia do symulacji warunków przepływu wody i prognozowania procesów fluvialnych. Efektem współpracy z otoczeniem gospodarczym są wdrozenia związane z ochroną przeciwpowodziową, równowagą hydrodynamiczną i ciągłością ekologiczną cieków, renaturyzacją oraz udrażnianiem rzek. Wraz z zespołem jest autorem koncepcji budowy i przebudowy przepławek dla ryb na Białej Tarnowskiej i Wisłoce w ramach projektu, który otrzymał międzynarodową nagrodę Fish Passage 2022.

W latach 2012-2013 był członkiem Zespołu ds. Ochrony i Rozwoju Żywych Zasobów Wód przy MRiRW. Od 2020 roku pełni funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jest członkiem Rady dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz Senatu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jest członkiem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Komitetu Gospodarki Wodnej PAN oraz Komisji Gospodarki Wodnej PAN O/Kraków. Od 2009 roku jest kierownikiem, organizowanej pod auspicjami KGW PAN, konferencji Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki OSH.

ALL SPEAKERS

Żelazo Jan

Żelazo Jan

SGGW;
redaktor „Gospodarka Wodna”;
Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie

Wawer Rafał

Wawer Rafał

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Tokarczyk Tamara

Tokarczyk Tamara

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy we Wrocławiu

Nachlik Elżbieta

Nachlik Elżbieta

Wiceprzewodnicząca Rady Programowej, Profesor Senior Politechniki Krakowskiej.

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content