a
prof. UŚ dr hab. Andrzej Woźnica
Dyrektor "Centrum Wody" Uniwersytetu Śląskiego

Dyrektor ŚCW UŚ, pracownik Wydziału Nauk Przyrodniczych (Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalista w dziedzinie biochemii i ochrony środowiska. Zajmuje się biotechnologią środowiska, problemami zarządzania środowiskiem zbiorników wodnych oraz biodetekcją. Lider zespołu Śląskiego Centrum Wody, który pracuje nad wyjaśnieniem przyczyn katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku. W ramach prowadzonych prac badawczych zajmuje się również gospodarowaniem wodą w mieście a także wykorzystaniem dawnych materiałów kartograficznych w projektowaniu gospodarowania wodami na Śląsku. Liderem zespołu, który opracował Automatyczny Biodetektor Toksyczności Ogólnej Wody – ABTOW, urządzenie do monitorowania jakości wody. Jest jednym z inicjatorów przygotowania  i uruchomienia kierunku Aquamatyka – interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi na Wudziale Nauk Przyrodniczych UŚ w Katowicach.

Prowadził liczne projekty badawcze i wdrożeniowe między innymi był zastępcą koordynatora projektu Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego – ZiZOZap (POIG 2010-2014). Autor licznych patentów, artykułów naukowych i popularnonaukowych m.in. w wysoko punktowanych czasopismach naukowych. Posiada certyfikat PRINCE2® Foundation, uprawnienia stermotorzysty, patent sternika motorowodnego,  taternik jaskiniowy. Jako swoje hobby wskazuje góry i jaskinie, spływy rzekami i jeziora, muzyka jazzowa i klasyczna

 

ALL SPEAKERS

Piniewski Mikołaj

Piniewski Mikołaj

Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szalińska van Overdijk Ewa

Szalińska van Overdijk Ewa

Katedra Ochrony Środowiska
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Brysiewicz Adam

Brysiewicz Adam

Dyrektor Oddziału, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PIB, Oddział w Szczecinie

Żelazo Jan

Żelazo Jan

SGGW;
redaktor „Gospodarka Wodna”;
Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie

Wawer Rafał

Wawer Rafał

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Tokarczyk Tamara

Tokarczyk Tamara

prof. IMGW PIB, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Nachlik Elżbieta

Nachlik Elżbieta

Wiceprzewodnicząca Rady Programowej, Profesor Senior Politechniki Krakowskiej.

Nieznański Piotr

Nieznański Piotr

Dyrektor ds. programów środowiskowych
Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content