Zarejestruj się na Kongres Miasto-Woda-Jakość życia 2024

a
Prof. dr hab. inż. Józef Hernik
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jego główne obszary zainteresowań i badań to krajobrazy kulturowe i użytkowanie gruntów. Zajmuje się również badaniem roli polityki środowiskowej, w tym ograniczania ryzyka i roli zmian klimatu. Był koordynatorem ośmiu międzynarodowych projektów badawczych z zakresu krajobrazów kulturowych i zagospodarowania przestrzennego. Autor ponad 150 publikacji naukowych. Jest zaangażowany w szeroką współpracę naukową w zakresie rozwoju i ochrony krajobrazów kulturowych oraz wdrażania optymalnego użytkowania gruntów z uczelniami i instytutami badawczymi w Europie, USA i Azji.

ALL SPEAKERS

Kotowski Wiktor

Kotowski Wiktor

Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warszawski

Ramm Klara

Ramm Klara

Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie”

Piniewski Mikołaj

Piniewski Mikołaj

Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szalińska van Overdijk Ewa

Szalińska van Overdijk Ewa

Katedra Ochrony Środowiska
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Brysiewicz Adam

Brysiewicz Adam

Dyrektor Oddziału, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PIB, Oddział w Szczecinie

Żelazo Jan

Żelazo Jan

SGGW;
redaktor „Gospodarka Wodna”;
Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie

Wawer Rafał

Wawer Rafał

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Tokarczyk Tamara

Tokarczyk Tamara

prof. IMGW PIB, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Wiatkowski Mirosław

Wiatkowski Mirosław

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Nachlik Elżbieta

Nachlik Elżbieta

Wiceprzewodnicząca Rady Programowej, Profesor Senior Politechniki Krakowskiej.

Nieznański Piotr

Nieznański Piotr

Dyrektor ds. programów środowiskowych
Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content