IV WODNY OKRĄGŁY STÓŁ – WODA W ROLNICTWIE – SZANSE I ZAGROŻENIA

a
Dr hab. inż. Rafał Wawer
Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. inż. Rafał Wawer, profesor IUNG-PIB jest od 1999 roku pracownikiem IUNG-PIB. Był stypendystą Królestwa Belgii, pracownikiem naukowym  i menadżerem projektów badawczych w Katholieke Universiteit Leuven. Jest wykładowcą akademickim w IUNG-PIB oraz na uniwersytecie Uni La Salle w Rouen, członkiem Państwowej Rady Ochrony Środowiska, Rady Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Rady Naukowej LW Bogdanka. Zajmuje się naukowo gleboznawstwem i ochroną gleb, adaptacją rolnictwa do zmian klimatu, gospodarką wodną w rolnictwie. Od strony wdrożeniowej zakres Jego pracy obejmuje przede wszystkim cyfryzację praktyk rolniczych i budowanie systemów wspierania decyzji dla sektora rolno-spożywczego. Jest autorem ponad 130 prac naukowych. Aktualnie bierze udział w 6 międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych oraz koordynuje żywe laboratorium zajmujące się dobrymi praktykami wodnymi w rolnictwie Aqua da Vida LivingLab.

ALL SPEAKERS

Piniewski Mikołaj

Piniewski Mikołaj

Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szalińska van Overdijk Ewa

Szalińska van Overdijk Ewa

Katedra Ochrony Środowiska
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Brysiewicz Adam

Brysiewicz Adam

Dyrektor Oddziału, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PIB, Oddział w Szczecinie

Żelazo Jan

Żelazo Jan

SGGW;
redaktor „Gospodarka Wodna”;
Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie

Tokarczyk Tamara

Tokarczyk Tamara

prof. IMGW PIB, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Nachlik Elżbieta

Nachlik Elżbieta

Wiceprzewodnicząca Rady Programowej, Profesor Senior Politechniki Krakowskiej.

Nieznański Piotr

Nieznański Piotr

Dyrektor ds. programów środowiskowych
Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content