a
prof. dr hab. Piotr Banaszuk
Politechnika Białostocka

Prof. dr hab. Piotr Banaszuk – kierownik Katedry Środowiska Leśnego na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. Przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody województwa podlaskiego i Rady Naukowej Narwiańskiego Parku Narodowego, członek Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, koordynator planów ochrony dla obszarów Natura 2000, członek towarzystw, i organizacji naukowych, m.in  wiceprzewodniczący regionalnego oddziału Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Wieloletni współpracownik niemieckiej fundacji EuroNatur, z którą realizował  projekty badawcze i wdrożeniowe związane z ochroną przyrody, rozwojem obszarów wiejskich oraz  strategiami efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Autor wielu publikacji oraz ekspertyz dotyczących walorów i ochrony środowiska, geochemii i renaturyzacji mokradeł oraz wykorzystania biomasy z paludikultury jako źródła energii.

ALL SPEAKERS

Piniewski Mikołaj

Piniewski Mikołaj

Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szalińska van Overdijk Ewa

Szalińska van Overdijk Ewa

Katedra Ochrony Środowiska
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Brysiewicz Adam

Brysiewicz Adam

Dyrektor Oddziału, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PIB, Oddział w Szczecinie

Żelazo Jan

Żelazo Jan

SGGW;
redaktor „Gospodarka Wodna”;
Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie

Wawer Rafał

Wawer Rafał

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Tokarczyk Tamara

Tokarczyk Tamara

prof. IMGW PIB, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Nachlik Elżbieta

Nachlik Elżbieta

Wiceprzewodnicząca Rady Programowej, Profesor Senior Politechniki Krakowskiej.

Nieznański Piotr

Nieznański Piotr

Dyrektor ds. programów środowiskowych
Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content