IV WODNY OKRĄGŁY STÓŁ – WODA W ROLNICTWIE – ZAGROŻENIA I SZANSE

a
prof. dr hab. Piotr Banaszuk
Politechnika Białostocka

Prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski jest polskim naukowcem specjalizującym się w dziedzinie inżynierii środowiska, ze szczególnym naciskiem na inżynierię wodną i sanitarną wsi. Prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, w tym studia zagraniczne na kierunku Umweltingenieurwesen na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym w Cottbus oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół inżynierii i gospodarki wodnej, ochrony wód, hydrologii oraz odnawialnych źródeł energii. Specjalizuje się w analizie zasobów wodnych, gospodarce wodnej, a także metodach poprawy jakości wód w zlewniach cieków i zbiorników wodnych. Jego prace badawcze obejmują również ekstremalne zjawiska, takie jak powodzie i susze, a także zarządzanie kryzysowe i monitorowanie zagrożeń środowiskowych. Prof. Mirosław Wiatkowski to autor ponad 160 publikacji naukowych, promotor trzech zakończonych prac doktorskich oraz recenzent w licznych postępowaniach o stopień doktora habilitowanego. Brał udział w wielu projektach badawczych, w tym jako kierownik projektu NCBiR “Innowacyjna metoda poprawy jakości wody w wielofunkcyjnych zbiornikach retencyjnych” (BIOSTRATEG3). Ponadto, jest autorem wzorów użytkowych, wniosków patentowych oraz ekspertyz z zakresu inżynierii i ochrony środowiska. Prof. Wiatkowski jest aktywnym członkiem wielu prestiżowych organizacji naukowych, m.in. Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Rady Naukowej IMGW – PIB, czy Stowarzyszenia Hydrologów Polskich. Jest także zaangażowany w prace redakcyjne czasopism naukowych, takich jak “Archives of Environmental Protection” i “Ecological Engineering & Environmental Technology (EEET)”. Jego zaangażowanie społeczne zostało docenione, czego dowodem są odznaczenia, takie jak Brązowy Krzyż Zasługi, Brązowy Medal za zasługi dla pożarnictwa, oraz Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.

ALL SPEAKERS

Żelazo Jan

Żelazo Jan

SGGW;
redaktor „Gospodarka Wodna”;
Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie

Wawer Rafał

Wawer Rafał

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Tokarczyk Tamara

Tokarczyk Tamara

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy we Wrocławiu

Nachlik Elżbieta

Nachlik Elżbieta

Wiceprzewodnicząca Rady Programowej, Profesor Senior Politechniki Krakowskiej.

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content