IV WODNY OKRĄGŁY STÓŁ – WODA W ROLNICTWIE – ZAGROŻENIA I SZANSE

a
dr Izabela Godyń
Politechnika Krakowska

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w specjalności: Hydrologia i gospodarka wodna. Adiunkt naukowo-dydaktyczny w Katedrze Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej. Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej w latach 2016-2019. V-ce przewodnicząca Prezydium Sekcji Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych PSESIZN, członek Krajowej/Państwowej Rady Gospodarki Wodnej w latach 2015-2019, członek Komitetu Gospodarki Wodnej PAN w latach 2011-2014.

Zainteresowania naukowe: gospodarka wodna ze szczególnym uwzględnieniem: ilościowej i jakościowej oceny zasobów wodnych oraz ekonomicznych aspektów gospodarki wodnej (analiza zasad i źródeł finansowania zadań i inwestycji z zakresu gospodarki wodnej, ekonomiczne podstawy i instrumenty polityki wodnej i ekologicznej, opłaty za usługi wodne, metody i techniki ekonomicznej oceny usług i zasobów środowiska, analiza ekonomicznej efektywności inwestycji).

ALL SPEAKERS

Żelazo Jan

Żelazo Jan

SGGW;
redaktor „Gospodarka Wodna”;
Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie

Wawer Rafał

Wawer Rafał

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Tokarczyk Tamara

Tokarczyk Tamara

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy we Wrocławiu

Nachlik Elżbieta

Nachlik Elżbieta

Wiceprzewodnicząca Rady Programowej, Profesor Senior Politechniki Krakowskiej.

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content