Zarejestruj się na Kongres Miasto-Woda-Jakość życia 2024

a
dr Izabela Godyń
Politechnika Krakowska

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w specjalności: Hydrologia i gospodarka wodna. Adiunkt naukowo-dydaktyczny w Katedrze Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej. Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej w latach 2016-2019. V-ce przewodnicząca Prezydium Sekcji Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych PSESIZN, członek Krajowej/Państwowej Rady Gospodarki Wodnej w latach 2015-2019, członek Komitetu Gospodarki Wodnej PAN w latach 2011-2014.

Zainteresowania naukowe: gospodarka wodna ze szczególnym uwzględnieniem: ilościowej i jakościowej oceny zasobów wodnych oraz ekonomicznych aspektów gospodarki wodnej (analiza zasad i źródeł finansowania zadań i inwestycji z zakresu gospodarki wodnej, ekonomiczne podstawy i instrumenty polityki wodnej i ekologicznej, opłaty za usługi wodne, metody i techniki ekonomicznej oceny usług i zasobów środowiska, analiza ekonomicznej efektywności inwestycji).

ALL SPEAKERS

Kotowski Wiktor

Kotowski Wiktor

Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warszawski

Ramm Klara

Ramm Klara

Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie”

Piniewski Mikołaj

Piniewski Mikołaj

Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szalińska van Overdijk Ewa

Szalińska van Overdijk Ewa

Katedra Ochrony Środowiska
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Brysiewicz Adam

Brysiewicz Adam

Dyrektor Oddziału, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PIB, Oddział w Szczecinie

Żelazo Jan

Żelazo Jan

SGGW;
redaktor „Gospodarka Wodna”;
Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie

Wawer Rafał

Wawer Rafał

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Tokarczyk Tamara

Tokarczyk Tamara

prof. IMGW PIB, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Wiatkowski Mirosław

Wiatkowski Mirosław

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Nachlik Elżbieta

Nachlik Elżbieta

Wiceprzewodnicząca Rady Programowej, Profesor Senior Politechniki Krakowskiej.

Nieznański Piotr

Nieznański Piotr

Dyrektor ds. programów środowiskowych
Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content