IV WODNY OKRĄGŁY STÓŁ – WODA W ROLNICTWIE – SZANSE I ZAGROŻENIA

a
prof. ucz. dr hab. Wiktor Kotowski
Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warszawski

Naukowiec, działacz społeczny i popularyzator wiedzy w zakresie ochrony i odtwarzania mokradeł. Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie Groningen (NL), a habilitację na rodzimym Wydziale Biologii UW, gdzie pracuje jako profesor uczelni. Współzałożyciel i członek Zarządu Centrum Ochrony Mokradeł oraz działacz międzynarodowych organizacji o podobnym profilu. Współautor ponad 80 publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu artykułów prasowych i wystąpień medialnych. Laureat nagrody Popularyzator Nauki 2022 w kategorii naukowiec. Uważa, że odbudowa zdegradowanych mokradeł, w tym torfowisk osuszonych na cele rolnicze oraz bagiennych stref buforowych wzdłuż uregulowanych cieków, jest działaniem niezbędnym zarówno dla ograniczenia i spowolnienia kryzysu różnorodności biologicznej, jak i dla adaptacji gospodarki do zmian klimatu oraz ograniczenia skali tych zmian.   

 

ALL SPEAKERS

Piniewski Mikołaj

Piniewski Mikołaj

Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szalińska van Overdijk Ewa

Szalińska van Overdijk Ewa

Katedra Ochrony Środowiska
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Brysiewicz Adam

Brysiewicz Adam

Dyrektor Oddziału, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PIB, Oddział w Szczecinie

Żelazo Jan

Żelazo Jan

SGGW;
redaktor „Gospodarka Wodna”;
Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie

Wawer Rafał

Wawer Rafał

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Tokarczyk Tamara

Tokarczyk Tamara

prof. IMGW PIB, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Nachlik Elżbieta

Nachlik Elżbieta

Wiceprzewodnicząca Rady Programowej, Profesor Senior Politechniki Krakowskiej.

Nieznański Piotr

Nieznański Piotr

Dyrektor ds. programów środowiskowych
Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content