Zarejestruj się na Kongres Miasto-Woda-Jakość życia 2024

a
dr hab. prof. SGGW Mikołaj Piniewski
Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Mikołaj Piniewski, prof. SGGW jest pracownikiem naukowym Katedry Hydrologii, Meteorologii i Gospodarki Wodnej SGGW. Jego zainteresowania badawcze obejmują szeroko pojęte modelowanie środowiskowe (hydrologia, gospodarka wodna, rolnictwo), hydrologiczne zjawiska ekstremalne oraz oddziaływania zmiany klimatu na zasoby wodne. Jest autorem przeszło stu prac naukowych. Reprezentuje SGGW w kilku konsorcjach międzynarodowych projektów badawczych poświęconych gospodarce wodnej i zmianie klimatu w ramach programu Horyzont UE. Jest również koordynatorem kilku projektów NCN. W latach 2014-2017 odbył staż podoktorski w ramach stypendium Humboldta w Poczdamskim Instytucie Badań nad Oddziaływaniami Zmiany Klimatu w Poczdamie (PIK). Obecnie jest członkiem Komitetu ds. Kryzysu Klimatycznego PAN.

ALL SPEAKERS

Kotowski Wiktor

Kotowski Wiktor

Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warszawski

Ramm Klara

Ramm Klara

Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie”

Szalińska van Overdijk Ewa

Szalińska van Overdijk Ewa

Katedra Ochrony Środowiska
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Brysiewicz Adam

Brysiewicz Adam

Dyrektor Oddziału, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PIB, Oddział w Szczecinie

Żelazo Jan

Żelazo Jan

SGGW;
redaktor „Gospodarka Wodna”;
Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie

Wawer Rafał

Wawer Rafał

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Tokarczyk Tamara

Tokarczyk Tamara

prof. IMGW PIB, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Wiatkowski Mirosław

Wiatkowski Mirosław

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Nachlik Elżbieta

Nachlik Elżbieta

Wiceprzewodnicząca Rady Programowej, Profesor Senior Politechniki Krakowskiej.

Nieznański Piotr

Nieznański Piotr

Dyrektor ds. programów środowiskowych
Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content